Przejdź do treści
Strona główna

Baza zawartych umów PPP

Baza przedstawia zidentyfikowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r. Baza zawartych umów PPP umożliwia filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak: lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego. Projekty zostały zweryfikowane pod kątem rozwiązanych lub nierealizowanych umów. Baza aktualna na dzień 30 kwietnia 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy

Mapa podpisanych umów PPP

Liczba realizowanych i zrealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na województwa.

Baza zawartych umów PPP
Liczba podpisanych umów 191 Łączna wartość (brutto) 10 280 872 104,68 zł Sprawdź projekty

Baza podpisanych umów PPP

Baza umożliwia filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, pod zestawieniem dostępna jest również opcja wyeksportowania częściowego lub pełnego raportu w zestawieniu Excel.

Nazwa umowy Lokalizacja Sektor Wartość Status realizacji inwestycji
Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie Łódź Sport i turystyka 111 207 018,73 zł Projektowanie i budowa
Koncesja na usługi polegające na pełnieniu funkcji operatora infrastruktury nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnen na terenie gminy Rudka Rudka Telekomunikacja 163 496,55 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenia usługi polegającej na pozyskaniu, zagospodarowaniu i przetworzeniu w użyteczne formy energii elektrycznej, biogazu w Sobuczynie Sobuczyn Gospodarka odpadami 3 319 137,50 zł Projektowanie i budowa
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w gminie Krzywda Krzywda Efektywność energetyczna 5 426 199,12 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę Toruń Sport i turystyka 7 671 166,14 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Wybór przedsiębiorstwa, które będzie świadczyć usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Banie oraz obsługę obiektów i urządzeń kanalizacyjnych zbiorowego odprowadzania ścieków Banie Gospodarka wodno-kanalizacyjna 18 500 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na usługi polegające na pełnieniu funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Drohiczyn Drohiczyn Telekomunikacja 235 422,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Grodzisk. Grodzisk Telekomunikacja 184 426,20 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Dziadkowice. II Dziadkowice Telekomunikacja 161 622,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na usługi polegające na pełnieniu funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Perlejewo Perlejewo Telekomunikacja 206 640,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku Kiszkowo Gospodarka wodno-kanalizacyjna 4 000 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cekcyn Cekcyn Gospodarka wodno-kanalizacyjna 4 775 922,33 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Umowa koncesji na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z eksploatacją i konserwacją mienia wodociągowo- kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Subkowy Subkowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna 278 160,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Zarządzanie ciepłownią miejską gminy Złoczew Złoczew Efektywność energetyczna 14 383 211,40 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Budowa parkingu przed budynkiem SOR Szpital w Bochni Bochnia Infrastruktura transportowa 298 425,02 zł Projektowanie i budowa
Świadczenia usługi polegającej na pozyskaniu, zagospodarowaniu i przetworzeniu w użyteczne formy energii elektrycznej, biogazu w Sobuczynie Sobuczyn Gospodarka odpadami 3 319 137,50 zł Projektowanie i budowa
Budowa oraz utrzymanie letnie i zimowe dróg lokalnych, tj. Ul. Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo oraz Ul. Wilczej w Mieście Wałcz, wraz z infrastrukturą podziemną (kanalizacją deszczową) w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Wałcz Infrastruktura transportowa 19 465 493,54 zł Projektowanie i budowa
Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Czernicy Czernica Gospodarka wodno-kanalizacyjna 219 600 000,00 zł Projektowanie i budowa
Zaprojektowaniu, budowie i utrzymaniu energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Ełk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Ełk Efektywność energetyczna 16 000 000,00 zł Projektowanie i budowa
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie – ETAP I Ciechanów Inne Brak danych Projektowanie i budowa
Koncesja na usługi polegające na pełnieniu funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Brańsk Brańsk Telekomunikacja 332 100,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP Wiązowna Efektywność energetyczna 22 903 316,35 zł Projektowanie i budowa
Koncesja na przebudowę i aranżację pomieszczeń Centrum Kulturalnego Wsi Bolewice Bolewice Kultura 1 473 690,98 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Zapewnienie efektywności energetycznej dla gminy Olszyna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Macoszyn Duży Efektywność energetyczna 612 976,90 zł Umowa zakończona
Kompleksowe zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu Wałbrzych Inne 4 626 850,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ozorków. Gmina Ozorków Gospodarka wodno-kanalizacyjna 3 488 938,92 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu brzozowskiego Brzozów Usługi transportowe 450 000,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tuchomie zakres II w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. Tuchomia Gospodarka wodno-kanalizacyjna 3 000 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tuchomie zakres I w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. Tuchomia Gospodarka wodno-kanalizacyjna 3 000 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku Kiszkowo Gospodarka wodno-kanalizacyjna 3 455 935,20 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy jeziorze Szelment Wielki Szelment Sport i turystyka 1 935 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań Lubań Efektywność energetyczna 26 925 107,00 zł Projektowanie i budowa
Ustanowienia partnerstwa publiczno-prywatnego w sprawie wyboru partnera strategicznego na potrzeby przedsięwzięcia realizowanego w formule PCP pn. Innowacyjna Biogazownia Brody Inne 3 189 464,53 zł Projektowanie i budowa
Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Małkinia Górna Mieszkalnictwo 11 420 772,00 zł Projektowanie i budowa
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku Płock Sport i turystyka 106 252 070,37 zł Projektowanie i budowa
Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego Łubniany Gospodarka wodno-kanalizacyjna 3 094 065,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Miedźno Efektywność energetyczna 21 072 666,30 zł Projektowanie i budowa
Uruchomienie i obsługa systemu Karty Mieszkańca i Karty Turysty dla Miasta Łodzi Łódź Inne Brak danych Zarządzanie/ utrzymanie
Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego Goworowo Budynki publiczne 9 975 400,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Budowa Linii Tramwajowej KST (etap IV) Kraków Infrastruktura transportowa 1 966 944 877,20 zł Projektowanie i budowa
Zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule PPP wraz z jego utrzymaniem. Kobylnica Efektywność energetyczna 6 383 700,00 zł Projektowanie i budowa
Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Sport i turystyka 2 191 358,54 zł Umowa zakończona
Modernizacja Oświetlenia ulicznego w mieście Kobyłka Kobyłka Efektywność energetyczna 5 248 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą Nowe Miasto nad Pilicą Gospodarka odpadami 300 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Mogielnicy Mogielnica Gospodarka odpadami 1 580 000,00 zł Umowa zakończona
Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów dla Miasta Łodzi – Etap II Łódź Infrastruktura transportowa 110 702 204,78 zł Projektowanie i budowa
Koncesja na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie Warszawa Infrastruktura transportowa 85 779 509,51 zł Projektowanie i budowa
Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Krasnopolu Krasnopol Gospodarka wodno-kanalizacyjna Brak danych Umowa zakończona
Przebudowa nawierzchni Placu Piastów w Oławie w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego Oława Rewitalizacja 1 555 992,20 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenie usług utrzymania i zarządzania infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała Sport i turystyka 1 127 809,08 zł Umowa zakończona
Wybór operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa Inne 6 000 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni w Olsztynie. Olsztyn Gospodarka odpadami 885 391 462,93 zł Projektowanie i budowa
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno. Mielno Efektywność energetyczna 16 394 993,52 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku. Gdańsk Rewitalizacja 311 304 332,00 zł Projektowanie i budowa
Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Subkowy Subkowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna 4 428 000,00 zł Umowa zakończona
Zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ciepłowniczej w Bisztynku Bisztynek Gospodarka wodno-kanalizacyjna 5 685 112,90 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej w Piastowie. Piastów Edukacja 84 720 042,30 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Budowa i utrzymanie dróg gminnych dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk. Gmina Słupsk Infrastruktura transportowa 44 886 843,70 zł Projektowanie i budowa
Zawarcie umowy koncesji na usługę szybkich płatności internetowych na stronach Ministerstwa Finansów. Warszawa Inne 8 502 047,50 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo. Kiszkowo Gospodarka wodno-kanalizacyjna 3 873 160,80 zł Umowa zakończona
Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja Parkingów Kubaturowych w Gdańsku. Gdańsk Infrastruktura transportowa 135 189 107,70 zł Projektowanie i budowa
Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni "Neptun" w Gliwicach. Gliwice Sport i turystyka 4 981 500,00 zł Umowa zakończona
Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej w Krakowie – etap II. Kraków Infrastruktura transportowa 4 542 693,07 zł Projektowanie i budowa
Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy jeziorze Szelment Wielki. Szelment Sport i turystyka 1 999 900,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług operatora płatności w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Warszawa Inne 800 000,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usługi eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy. Lichnowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna 3 037 472,70 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Wybudowanie i utrzymanie ulic z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach. Marcinkowice, gm. Oława Infrastruktura transportowa 5 919 348,10 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Utrzymanie ulic gminnych w Kamieniu Pomorskim wraz z ich przebudową. Kamień Pomorski Infrastruktura transportowa 8 017 417,70 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice - Ścinawa. Prochowice, Lasowice, Ścinawa Energetyka 13 798 481,73 zł Zarządzanie/ utrzymanie
System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej - zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja ZTPO w Gdańsku Gdańsk Gospodarka odpadami 757 238 540,47 zł Projektowanie i budowa
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie. Sopot Efektywność energetyczna 26 414 958,54 zł Projektowanie i budowa
Budowa krytych kortów tenisowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Tarnowo Podgórne i Przeźmierowo Sport i turystyka 884 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Wybudowanie i utrzymanie ulic z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy. Bystrzyca, gm. Oława Infrastruktura transportowa 5 919 294,69 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ozorków. Gmina Ozorków Gospodarka wodno-kanalizacyjna 4 253 966,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Chorzele. Gmina Chorzele Usługi transportowe 963 937,80 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Kędzierzyn-Koźle Usługi transportowe 7 626 000,00 zł Umowa zakończona
Budowa i eksploatacja drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej w Chruszczobrodzie (Łazy). Chruszczobród, pow. Zawiercie Infrastruktura transportowa Brak danych Zarządzanie/ utrzymanie
Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki. Ząbki Efektywność energetyczna 3 567 010,80 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz w Mieście Sosnowiec. Sosnowiec Efektywność energetyczna 10 181 248,47 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice. Pabianice Efektywność energetyczna 33 082 080,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenie usług w zakresie obsługi wydawniczej i obsługi sprzedaży NOWEJ ENCYKLOPEDII SĄDECKIEJ w Nowym Sączu. Nowy Sącz Inne 150 950,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług w zakresie w publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu bytowskiego. Powiat bytowski Usługi transportowe 73 989 011,25 zł Umowa zakończona
Utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Gminie Lipinki. Lipinki Gospodarka odpadami 10 000 000,00 zł Umowa zakończona
Systemowa modernizacja obiektów przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w gminach: Wiązowna, Zakręt, Glinianka. Wiązowna, Zakręt, Glinianka, Wola Ducka Efektywność energetyczna 47 905 904,70 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią samochodów elektrycznych we Wrocławiu. Wrocław Usługi transportowe 20 000 000,00 zł Umowa zakończona
Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza. Zgierz Efektywność energetyczna 56 411 000,00 zł Projektowanie i budowa
Wybudowanie dróg wraz z infrastrukturą techniczną w mieście Wałcz. Wałcz Infrastruktura transportowa 4 095 900,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenie usług operatora płatności w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Warszawa Inne Brak danych Umowa zakończona
Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Opalenica. Opalenica, Dakowy Mokre, Wojnowice Efektywność energetyczna 11 500 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów. Parysów Efektywność energetyczna 1 584 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru miejskiego w Krakowie. Kraków Infrastruktura transportowa 10 800 000,00 zł Umowa zakończona
Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie. Mława Gospodarka wodno-kanalizacyjna 58 024 050,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie. Oława Infrastruktura transportowa 3 677 700,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Rzeszów / Jasionka Kultura 43 277 550,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenie przez koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i administrowania halą spacerową w Jedlinie-Zdrój. Jedlina-Zdrój Sport i turystyka 86 250,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach. Katowice Sport i turystyka 246 000 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo. Kiszkowo Gospodarka wodno-kanalizacyjna 2 380 000,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług w zakresie administrowania obiektem Wioska Kulinarna w Podcierniu. Cegłów Sport i turystyka 53 400,00 zł Umowa zakończona
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu. Szydłowiec Sport i turystyka 3 985 285,80 zł Umowa zakończona
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku. Płock Efektywność energetyczna 18 168 776,08 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno. Szczytno Gospodarka wodno-kanalizacyjna 3 205 958,00 zł Umowa zakończona
Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu. Opole Infrastruktura transportowa 150 000 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na usługi związane z wykorzystaniem infrastruktury Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Lidzbark Warmiński Sport i turystyka 88 234 016,09 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na części terenu Gminy Osina (Nowogard). Węgorza, Redestowo, Kikorze Gospodarka wodno-kanalizacyjna 150 000,00 zł Umowa zakończona
Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Sierpc Kultura 67 000 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Zawarcie umowy na adaptację, wyposażenie i operowanie Strefą Suchą w Aquadromie w Rudzie Śląskiej. Ruda Śląska Sport i turystyka 4 200 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Wybór Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej we Wrocławiu. Wrocław Telekomunikacja 14 760 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Kielce Telekomunikacja 33 437 550,00 zł Umowa zakończona
Wybór Partnera Prywatnego w celu uruchomienia linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka. Ustka Usługi transportowe 460 903,81 zł Umowa zakończona
Koncesja na usługi wykonywania funkcji operatora infrastruktury w ramach projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna. Łódź Telekomunikacja 1 098 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Wykorzystanie zasobów biogazu ze składowisk odpadów w Zawierciu. Zawiercie Gospodarka odpadami 2 500 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Kobyłka. Kobyłka Efektywność energetyczna 10 871 308,14 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Wyłonienie operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki. Szelment Sport i turystyka 922 500,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Zielonej Góry. Zielona Góra Telekomunikacja 20 000 000,00 zł Umowa zakończona
Usługa utrzymania dróg lokalnych wraz z ich przebudową w Kamieniu Pomorskim. Kamień Pomorski Infrastruktura transportowa 5 908 140,40 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Gdańsk Rewitalizacja 490 770 000,00 zł Projektowanie i budowa
Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Nowy Sącz Budynki publiczne 52 530 146,76 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Rozbudowa i eksploatacja parkingu dla samochodów przy ul. Kukułczej w Krakowie. Kraków Infrastruktura transportowa 2 520 304,51 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie. Dębe Wielkie Efektywność energetyczna 10 922 401,66 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w Rudzie Śląskiej. Ruda Śląska Efektywność energetyczna 14 297 110,21 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Zaprojektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu. Racibórz Gospodarka odpadami 12 689 995,71 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej w Krakowie. Kraków Infrastruktura transportowa 45 405 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie. Piekoszów Efektywność energetyczna 6 576 134,25 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na usługi operatora infrastruktury świadczone w ramach projektu budowy wielkopolskiej sieci szerokopasmowej. Poznań Telekomunikacja 80 000 000,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą Widowiskowo Sportową w Szczecinie. Szczecin Sport i turystyka 8 944 530,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną na części terenu Gminy Bisztynek. Bisztynek Gospodarka wodno-kanalizacyjna 5 618 517,00 zł Umowa zakończona
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bytomiu. Bytom Efektywność energetyczna 46 873 256,86 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Wyłonienie Operatora zarządzającego Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu (MCSM). Toruń Kultura 16 526 590,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb. Suchy Dąb Gospodarka wodno-kanalizacyjna 6 900 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Budowa hali sportowej z wyposażeniem w Karczmiskach. Karczmiska Sport i turystyka 9 236 566,40 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Radzionków Efektywność energetyczna 4 535 586,91 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na przebudowę, sfinansowanie i eksploatację piętra budynku przedszkola w Bolewicach. Bolewice Edukacja 404 311,06 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i budynków użyteczności publicznej Gminy Wołów. Wołów Efektywność energetyczna 9 480 954,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem w Szydłowcu. Szydłowiec Sport i turystyka 2 754 544,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica. Świdnica Efektywność energetyczna 4 625 779,36 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie. Warszawa Infrastruktura transportowa 98 000 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Wyłonienie Operatora Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ. Wałbrzych Kultura 4 702 261,15 zł Umowa zakończona
Wybór Partnera Prywatnego w celu uruchomienia linii przewozów regularnych w Gminie Ustka. Ustka Usługi transportowe 439 140,28 zł Umowa zakończona
Wyłonienie operatora zarządzającego Toruńskim Inkubatorem Technologicznym. Toruń Budynki publiczne 18 822 001,44 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno. Szczytno Gospodarka wodno-kanalizacyjna 14 912 233,00 zł Umowa zakończona
Zaprojektowanie i przebudowa kompleksu budynków w Krakowie Prokocimiu. Kraków Budynki publiczne 73 037 639,94 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Utrzymaniu i zarządzanie siecią szerokopasmową w ramach projektu "Internet dla Mazowsza" na terenie województwa mazowieckiego. Województwo mazowieckie Telekomunikacja 458 359 020,85 zł Umowa zakończona
Utrzymanie i zarządzanie siecią szerokopasmową w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”. Województwo podkarpackie Telekomunikacja 310 821 000,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni Neptun w Gliwicach. Gliwice Sport i turystyka 3 357 900,00 zł Umowa zakończona
Wyprodukowanie filmu dokumentalnego o niezależnym obiegu wydawniczego w Polsce w latach 80-tych XX wieku. Warszawa Kultura 255 000,00 zł Umowa zakończona
Wyprodukowanie filmu dokumentalnego na temat roli kobiet w powstaniu i działalności NSZZ „Solidarność” w latach 80-tych XX wieku. Warszawa Kultura 229 000,00 zł Umowa zakończona
Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi. Krobia Infrastruktura transportowa 2 400 000,00 zł Projektowanie i budowa
Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną na części terenu Gminy Bisztynek. Bisztynek Gospodarka wodno-kanalizacyjna 802 400,00 zł Umowa zakończona
Koncesja na przebudowę, sfinansowanie i eksploatację budynku na dz. nr 1682/7 przy ul. Sportowej w Bolewicach. Bolewice Edukacja 942 772,90 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Przedsięwzięcie polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. Olsztyn Telekomunikacja 327 041 042,00 zł Umowa zakończona
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania. Poznań Gospodarka odpadami 782 784 955,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Zaprojektowanie, sfinasowanie, wybudowanie i eksploatacja kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Gdańsku. Gdańsk Inne 8 629 700,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Budowa parkingu wraz z dojazdową drogą wewnętrzną przy ul. Windakiewicza w Bochni. Bochnia Infrastruktura transportowa 621 731,11 zł Umowa zakończona
Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy. Łazy Usługi transportowe 576 640,00 zł Umowa zakończona
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew. Karczew Efektywność energetyczna 10 736 968,67 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo. Kiszkowo Gospodarka wodno-kanalizacyjna 1 900 000,00 zł Umowa zakończona
Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Wołów. Wołów Efektywność energetyczna 4 795 179,24 zł Umowa zakończona
Skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania internetowego oraz obsługa sprzedaży prenumeraty dwumiesięcznika Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów w latach 2013-2014. Warszawa Inne 600 000,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług utrzymania i zarządzania infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała Sport i turystyka 14 800 000,00 zł Umowa zakończona
Prowadzenie działalności reklamowej na panelach zintegrowanych z wiatami przystankowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Kraków Infrastruktura transportowa 1 008 228,10 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie budynkiem z przeznaczeniem na lokale socjalne w Oławie. Oława Mieszkalnictwo 5 736 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Usługa oczyszczania ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna. Konstancin-Jeziorna Gospodarka wodno-kanalizacyjna 62 500 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego kotłowni w miejscowości Ruciane-Nida. Ruciane-Nida Energetyka 2 250 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Wyłonienie operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT). Sosnowiec Inne 8 700 000,00 zł Umowa zakończona
Zarządzanie kompleksem turystycznym w Starej Morawie. Stronie Śląskie Sport i turystyka 1 000 000,00 zł Umowa zakończona
Budowa parkingu podziemnego wraz z częścią naziemną na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu. Wrocław Infrastruktura transportowa 43 300 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenie usług odbudowy oraz wykorzystania statku Lubecki w Warszawie. Warszawa Sport i turystyka 7 500 000,00 zł Projektowanie i budowa
Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie z udziałem podmiotów prywatnych. Sopot Rewitalizacja 139 041 682,00 zł Umowa zakończona
Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Kamiennej Górze. Kamienna Góra Sport i turystyka 4 664 160,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Wybór koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych w miejscowości Wawrzynki gmina Żnin. Żnin Gospodarka odpadami 27 118 890,82 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Koncesja na przebudowę przejścia podziemnego Lubicz – Basztowa. Kraków Infrastruktura transportowa 2 583 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką energetyczną i gospodarką wodno-kanalizacyjną w m. Siemirowice. Gdynia Energetyka 17 710 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. wyposażenia lokalu w Krapkowicach na Os.Sady 1 w celu utworzenia żłobka. Krapkowice Edukacja 1 145 742,40 zł Umowa zakończona
Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu przeprowadzenia adaptacji obiektu przy ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach na klub dziecięcy. Krapkowice Edukacja 1 771 873,60 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług związanych z działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smołdzino. Smołdzino Gospodarka wodno-kanalizacyjna 654 200,00 zł Umowa zakończona
Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia budowy Szpitala w Żywcu. Żywiec Ochrona zdrowia 201 547 275,51 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie. Kraków Inne 24 500 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Organizacją Konferencji Euroanalysis XVII w Warszawie. Warszawa Inne 945 238,00 zł Umowa zakończona
Zarządzanie krytą pływalnią Neptun w Gliwicach. Gliwice Sport i turystyka 1 033 200,00 zł Umowa zakończona
Obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie. Kraków Gospodarka odpadami 8 390 000,00 zł Umowa zakończona
Skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania internetowego oraz obsługa sprzedaży prenumeraty dwumiesięcznika Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów. Warszawa Inne 585 600,00 zł Umowa zakończona
Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy. Łazy Usługi transportowe 209 720,00 zł Umowa zakończona
Koncesja na roboty budowlane dla projektu kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju. Solec Zdrój Sport i turystyka 19 814 434,08 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy. Kobylnica Ochrona zdrowia 4 295 127,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury technicznej zapewniającej dostęp do sieci Internet na obszarze województwa wielkopolskiego. Poznań Telekomunikacja 410 439 349,55 zł Umowa zakończona
Budowa parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu Wrocław Infrastruktura transportowa 39 048 900,96 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Wybór partnera prywatnego w zakresie uruchomienia linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka. Ustka Usługi transportowe 460 903,81 zł Umowa zakończona
Zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie Szpitala WielospecjalistycznegoSP ZOZ w Jaworznie z przeznaczeniem na oddział łóżkowy nefrologiczny. Jaworzno Ochrona zdrowia 1 500 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie
Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzionków. Radzionków Efektywność energetyczna 8 181 874,00 zł Umowa zakończona
Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo. Kiszkowo Gospodarka wodno-kanalizacyjna 3 000 000,00 zł Umowa zakończona
Zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie Szpitala Wielospecjalistycznego SP ZOZ w Jaworznie z przeznaczeniem na stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną. Jaworzno Ochrona zdrowia 6 400 000,00 zł Zarządzanie/ utrzymanie

XLS CSV JSON

XLS CSV JSON