Przejdź do treści
Strona główna

Baza zawartych umów PPP

Baza zawartych umów PPP

Baza przedstawia zidentyfikowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r. Baza zawartych umów PPP umożliwia filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak: lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego. Projekty zostały zweryfikowane pod kątem rozwiązanych lub nierealizowanych umów. Baza aktualna na dzień 10 marca 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

Liczba realizowanych i zrealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na województwa.

Baza zawartych umów PPP
Liczba podpisanych umów 144 Łączna wartość (brutto) 7 373 694 337,10 zł Sprawdź projekty

Baza podpisanych umów PPP

Baza umożliwia filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, pod zestawieniem dostępna jest również opcja wyeksportowania częściowego lub pełnego raportu w zestawieniu Excel.

Nazwa umowy Lokalizacja Sektor Wartość Status realizacji inwestycji
Koncesja na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Warszawa Infrastruktura transportowa 85 779 509,51 zł Budowa
Przebudowa nawierzchni Placu Piastów w Oławie w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego Oława Rewitalizacja 1 555 992,20 zł Budowa
Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała Sport i turystyka 1 127 809,08 zł Zarządzanie umową
Wybór operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa Inne 6 000 000,00 zł Zarządzanie umową
Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą. Olsztyn Gospodarka odpadami 849 740 519,75 zł Zarządzanie umową
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno. Mielno Efektywność energetyczna 15 361 793,53 zł Zarządzanie umową
Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku. Gdańsk Rewitalizacja 311 304 332,00 zł Zarządzanie umową
Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Subkowy Subkowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna 4 428 000,00 zł Zarządzanie umową
Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ciepłowniczej (centralne ogrzewanie) Bisztynek Gospodarka wodno-kanalizacyjna 5 685 112,90 zł Zarządzanie umową
Przebudowa i rozbudowa liceum ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej w Piastowie przy ul. 11 listopada Piastów Edukacja 83 934 767,00 zł Budowa
Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: ZP.271.1.2018 Gmina Słupsk Infrastruktura transportowa 44 886 843,70 zł Budowa
Zawarcie umowy koncesji na usługę szybkich płatności internetowych udostępnionych na stronach Ministerstwa Finansów zapewniającą opłatę na rzecz organu podatkowego. Numer referencyjny: K/1/2018/472 Warszawa Inne 8 502 047,50 zł Zarządzanie umową
Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. Numer referencyjny: ZP.271.17.2018 Kiszkowo Gospodarka wodno-kanalizacyjna 3 873 160,80 zł Zarządzanie umową
Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku. Gdańsk Infrastruktura transportowa 135 189 107,70 zł Budowa
Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni "Neptun" w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy. Numer referencyjny: ZA.271.42.2018 Gliwice Sport i turystyka 4 981 500,00 zł Zarządzanie umową
Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej poprzez wymianę wiat przystankowych oraz budowę zadaszeń w nowych lokalizacjach – etap II. Numer referencyjny: 21-V-2017 Kraków Infrastruktura transportowa 8 000 000,00 zł Budowa
Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki. Numer referencyjny: EST- II.433.8.2014 Szelment Sport i turystyka 1 999 900,00 zł Zarządzanie umową
Świadczenie usług operatora płatności, to jest usług polegających na obsłudze realizacji płatności uiszczanych w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym płatności. Numer referencyjny DB-IV-5415-2/17 Warszawa Inne 800 000,00 zł Zarządzanie umową
Świadczenie usługi polegającej na eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy. Numer referencyjny: RGI.271.9.2018 Lichnowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna 3 037 472,70 zł Zarządzanie umową
Wybudowanie i utrzymanie ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: RG.271.8.2018.ZP Marcinkowice, gm. Oława Infrastruktura transportowa 5 919 348,10 zł Zarządzanie umową
Wybór Partnera Prywatnego do realizacji usługi utrzymania ulic gminnych: M. Kopernika, J. Kilińskiego, ul. Mieszka w Kamieniu Pomorskim wraz z ich przebudową. Numer referencyjny: PIGK.271.4.2018.MS Kamień Pomorski Infrastruktura transportowa 8 017 417,70 zł Zarządzanie umową
Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice - Ścinawa. Numer referencyjny: IR.271.6.2018. Prochowice, Lasowice, Ścinawa Energetyka 13 798 481,73 zł Budowa
System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej. Gdańsk Gospodarka odpadami 625 193 204,22 zł Budowa
Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór Partnera Prywatnego dla Przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”. Numer referencyjny: ZP.272.32.WSRM.2016.MSt Sopot Efektywność energetyczna 25 849 510,00 zł Budowa
Budowa krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: WOP.271.60.2017 Tarnowo Podgórne i Przeźmierowo Sport i turystyka 884 000,00 zł Zarządzanie umową
Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: RG.271.6.2018.ZP Bystrzyca, gm. Oława Infrastruktura transportowa 5 919 294,69 zł Zarządzanie umową
Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ozorków. Numer referencyjny: RŚG.272.1.2018 Gmina Ozorków Gospodarka wodno-kanalizacyjna 4 253 966,00 zł Zarządzanie umową
Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Chorzele. Gmina Chorzele Usługi transportowe 963 937,80 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2018-2020. Kędzierzyn-Koźle Usługi transportowe 7 626 000,00 zł Zarządzanie umową
Budowa i eksploatacja drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej w Chruszczobrodzie. Chruszczobród, pow. Zawiercie Infrastruktura transportowa Brak danych Budowa
Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ząbki Efektywność energetyczna 3 567 010,80 zł Budowa
Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób lokalowy Miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną. Numer referencyjny: MZZL/498/2016 Sosnowiec Efektywność energetyczna 10 181 248,47 zł Budowa
Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice. Pabianice Efektywność energetyczna 33 082 080,00 zł Budowa
Świadczenie usług w zakresie obsługi wydawniczej, jak również sprzedaż i obsługa sprzedaży NOWEJ ENCYKLOPEDII SĄDECKIEJ. Nowy Sącz Inne 150 950,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług w zakresie w publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze powiatu bytowskiego. Numer referencyjny: KmD.272.1.2016.DII Powiat bytowski Usługi transportowe 73 989 011,25 zł Zarządzanie umową
Postępowanie o zawarcie umowy w trybie partnerstwa publiczno – prywatnego: „Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia partnerstwa publiczno – prywatnego pn. "Budowa lub utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych". Lipinki Gospodarka odpadami 10 000 000,00 zł Zarządzanie umową
Systemowa modernizacja obiektów przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno- prywatnego Wiązowna, Zakręt, Glinianka, Wola Ducka Efektywność energetyczna 47 905 904,70 zł Zarządzanie umową
Uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią samochodów elektrycznych we Wrocławiu. Wrocław Usługi transportowe 20 000 000,00 zł Umowa zakończona
Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza. Zgierz Efektywność energetyczna 56 411 000,00 zł Budowa
Budowa w mieście Wałcz: a). nowej drogi w rejonie os. Piastowskiego, b). przebudowie i rozbudowie ul. Sienkiewicza, c). budowie drogi ul. Bracka, wraz z budową infrastruktury technicznej w formule partnerstwa publiczno - prywatnego - postępowanie II. Wałcz Infrastruktura transportowa 4 095 900,00 zł Zarządzanie umową
Świadczenie usług operatora płatności, to jest usług polegających na obsłudze realizacji płatności uiszczanych w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym płatności (dalej: System E-płatności). Warszawa Inne Brak danych Umowa zakończona
Termomodernizacja wraz z zarządzaniem źródłami ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Opalenica. Opalenica, Dakowy Mokre, Wojnowice Efektywność energetyczna 11 500 000,00 zł Zarządzanie umową
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów. Parysów Efektywność energetyczna 1 584 000,00 zł Zarządzanie umową
Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru miejskiego w Krakowie oraz na jego zarządzanie w latach 2016-2019/2023. Kraków Infrastruktura transportowa 10 800 000,00 zł Zarządzanie umową
Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Mława Gospodarka wodno-kanalizacyjna 58 024 050,00 zł Zarządzanie umową
Wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie, tj. ul. Orlej, Sokolej, Słowiczej, Kruczej, wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizyjnego uzbrojenia w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Oława Infrastruktura transportowa 3 677 700,00 zł Zarządzanie umową
Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego. Rzeszów / Jasionka Kultura 43 277 550,00 zł Zarządzanie umową
Świadczenie przez Koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i administrowania halą spacerową wraz z oranżerią oraz prowadzenie na jej terenie kawiarni, małej gastronomii. Jedlina-Zdrój Sport i turystyka 86 250,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach. Katowice Sport i turystyka 246 000 000,00 zł Zarządzanie umową
Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo na okres trzech lat od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. w zakresie urządzeń (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych), stanowiących własność Gminy Kiszkowo. Kiszkowo Gospodarka wodno-kanalizacyjna 2 380 000,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług w zakresie administrowania obiektem Wioska Kulinarna w Podcierniu. Cegłów Sport i turystyka 53 400,00 zł Umowa zakończona
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza. Szydłowiec Sport i turystyka 3 985 285,80 zł Zarządzanie umową
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku. Płock Efektywność energetyczna 18 168 776,08 zł Zarządzanie umową
Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodno-ściekowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno. Szczytno Gospodarka wodno-kanalizacyjna 3 205 958,00 zł Umowa zakończona
Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Opole Infrastruktura transportowa 150 000 000,00 zł Zarządzanie umową
Koncesja na usługi świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z wykorzystaniem infrastruktury Term Warmińskich. Lidzbark Warmiński Sport i turystyka 88 234 016,09 zł Zarządzanie umową
Świadczenie na części terenu Gminy Osina usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków z wykorzystaniem majątku kanalizacyjnego Gminy Osina, wykonanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego miejscowości Węgorza, Redostowo z przesyłem do miejscowości Kikorze. Węgorza, Redestowo, Kikorze Gospodarka wodno-kanalizacyjna 150 000,00 zł Zarządzanie umową
Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Sierpc Kultura 67 000 000,00 zł Zarządzanie umową
Zawarcie umowy na adaptację, wyposażenie i operowanie Strefą Suchą w Aquadromie w Rudzie Śląskiej. Ruda Śląska Sport i turystyka 4 200 000,00 zł Zarządzanie umową
Koncesja na usługi pn. Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci. Wrocław Telekomunikacja 14 760 000,00 zł Zarządzanie umową
Partnerstwo publiczno – prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Kielce Telekomunikacja 33 437 550,00 zł Zarządzanie umową
Wybór Partnera Prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w celu uruchomienia linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka. Ustka Usługi transportowe 460 903,81 zł Umowa zakończona
Koncesja na usługi pn. Wykonywanie funkcji Operatora infrastruktury w ramach projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna-2 Etap. Łódź Telekomunikacja 1 098 000,00 zł Zarządzanie umową
Wykorzystanie zasobów biogazu ze składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu. Zawiercie Gospodarka odpadami 2 500 000,00 zł Budowa
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Kobyłka. Kobyłka Efektywność energetyczna 10 871 308,14 zł Zarządzanie umową
Wyłonienie operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki. Szelment Sport i turystyka 922 500,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet z wykorzystaniem częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, o numerach: 21, 22, 23 i 24, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 08.2. Zielona Góra Telekomunikacja 20 000 000,00 zł Zarządzanie umową
Wybór partnera prywatnego do realizacji usługi utrzymania dróg lokalnych ulic Dziwnowska, B. Chrobrego, Mieszka I wraz z ich przebudową. Kamień Pomorski Infrastruktura transportowa 5 908 140,40 zł Zarządzanie umową
Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Gdańsk Rewitalizacja 490 770 000,00 zł Budowa
Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Nowy Sącz Budynki publiczne 52 530 146,76 zł Zarządzanie umową
Rozbudowa i eksploatacja parkingu dla samochodów przy ul. Kukułczej w Krakowie. Kraków Infrastruktura transportowa 2 520 231,82 zł Zarządzanie umową
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dębe Wielkie Efektywność energetyczna 10 922 401,66 zł Zarządzanie umową
Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP. Ruda Śląska Efektywność energetyczna 14 178 366,21 zł Zarządzanie umową
Zaprojektowanie, wybudowanie, utrzymanie i eksploatacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie miasta Racibórz przy ul. Rybnickiej 125. Racibórz Gospodarka odpadami 12 689 995,71 zł Zarządzanie umową
Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej poprzez wymianę wiat przystankowych, oraz budowę zadaszeń w nowych lokalizacjach. Kraków Infrastruktura transportowa 45 405 000,00 zł Zarządzanie umową
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie, stanowiącego budynek użyteczności publicznej Gminy Piekoszów. Piekoszów Efektywność energetyczna 6 576 134,25 zł Zarządzanie umową
Koncesja na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w Projekcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Poznań Telekomunikacja 80 000 000,00 zł Zarządzanie umową
Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą Widowiskowo Sportową w Szczecinie. Szczecin Sport i turystyka 8 944 530,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek. Bisztynek Gospodarka wodno-kanalizacyjna 5 618 517,00 zł Zarządzanie umową
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bytomiu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Bytom Efektywność energetyczna 46 873 256,86 zł Zarządzanie umową
Wyłonienie Operatora zarządzającego Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu (MCSM) utworzonym w ramach projektu pn. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Toruń Kultura 16 526 590,00 zł Zarządzanie umową
Koncesja na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb. Suchy Dąb Gospodarka wodno-kanalizacyjna 6 900 000,00 zł Zarządzanie umową
Budowa hali sportowej w Karczmiskach wraz z wyposażeniem, realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Karczmiska Sport i turystyka 9 236 566,40 zł Zarządzanie umową
Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Radzionków Efektywność energetyczna 4 535 586,91 zł Budowa
Koncesja na przebudowę, sfinansowanie i eksploatację piętra budynku przedszkola w Bolewicach. Bolewice Edukacja 404 311,06 zł Zarządzanie umową
Kompleksowa termodernizacja budynków oświatowych:  Przedszkole Chatka Puchatka, Gimnazjum Publiczne w Wołowie, Hala plus hotel (OSIR), Domek Klubowy (OSIR) i budynek Ratusza stanowiących budynki użyteczności publicznej Gminy Wołów. Wołów Efektywność energetyczna 9 480 954,00 zł Zarządzanie umową
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza. Szydłowiec Sport i turystyka 2 754 544,00 zł Zarządzanie umową
Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Świdnica Efektywność energetyczna 4 625 779,36 zł Zarządzanie umową
Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia. Warszawa Infrastruktura transportowa 98 000 000,00 zł Zarządzanie umową
Wyłonienie Operatora Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ. Wałbrzych Kultura 4 702 261,15 zł Umowa zakończona
Wybór Partnera Prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w celu uruchomienia linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka. Ustka Usługi transportowe 439 140,28 zł Umowa zakończona
Wyłonienie Operatora zarządzającego Toruńskim Inkubatorem Technologicznym, utworzonym w ramach projektu pn. Toruński Inkubator Technologiczny, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Toruń Budynki publiczne 18 822 001,44 zł Zarządzanie umową
Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodno-ściekowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno. Szczytno Gospodarka wodno-kanalizacyjna 14 912 233,00 zł Umowa zakończona
Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przebudowie Kompleksu budynków przy ulicy Badurskiego 13, 15,17 i 19 w Krakowie Prokocimiu wraz z przyległym terenem i infrastrukturą (dalej „Obiekt”) oraz świadczeniu usług w zakresie zarządzania tymi obiektami. Kraków Budynki publiczne 89 229 900,00 zł Zarządzanie umową
Ogłoszenie o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu "Internet dla Mazowsza". Województwo mazowieckie Telekomunikacja 458 359 020,85 zł Zarządzanie umową
Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”. Województwo podkarpackie Telekomunikacja 310 821 000,00 zł Zarządzanie umową
Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni Neptun w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy. Gliwice Sport i turystyka 3 357 900,00 zł Umowa zakończona
Wyprodukowanie filmu dokumentalnego – o niezależnym obiegu wydawniczym w Polsce, w latach 80-tych XX wieku. Warszawa Kultura 255 000,00 zł Zarządzanie umową
Wyprodukowanie filmu dokumentalnego – tematyka filmu ma przedstawiać rolę kobiet w powstaniu i działalności NSZZ „Solidarność” w latach 80-tych XX wieku. Warszawa Kultura 229 000,00 zł Zarządzanie umową
Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego: Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi. Krobia Infrastruktura transportowa 2 400 000,00 zł Budowa
Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek Bisztynek Gospodarka wodno-kanalizacyjna 802 400,00 zł Umowa zakończona
Koncesja na przebudowę, sfinansowanie i eksploatację istniejącego budynku na dz. nr 1682/7 przy ul. Sportowej w Bolewicach. Bolewice Edukacja 942 772,90 zł Zarządzanie umową
Partnerstwo publiczno – prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu Usług z jej wykorzystaniem oraz usług szkoleniowych, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. Olsztyn Telekomunikacja 327 041 042,00 zł Zarządzanie umową
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1. Poznań Gospodarka odpadami 782 784 955,00 zł Zarządzanie umową
Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Gdańsku. Gdańsk Inne 8 629 700,00 zł Zarządzanie umową
Budowa parkingu wraz z dojazdową drogą wewnętrzną przy ul. Windakiewicza w Bochni. Bochnia Infrastruktura transportowa 621 731,11 zł Zarządzanie umową
Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy. Łazy Usługi transportowe 576 640,00 zł Umowa zakończona
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. Karczew Efektywność energetyczna 10 736 968,67 zł Zarządzanie umową
Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo z urządzeń (sieci) według wykazu stanowiącego załącznik do specyfikacji technicznej. Kiszkowo Gospodarka wodno-kanalizacyjna 1 900 000,00 zł Umowa zakończona
Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Wołowskiego Ośrodka Kultury - Filia w Lubiążu, Przedszkola Słoneczko w Wołowie, ZSP w Lubiążu stanowiących budynki użyteczności publicznej Gminy Wołów. Wołów Efektywność energetyczna 4 795 179,24 zł Zarządzanie umową
Skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania internetowego, jak również sprzedaż i obsługa sprzedaży prenumeraty wersji papierowej i abonamentu wydania internetowego dwumiesięcznika Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów w latach 2013-2014. Warszawa Inne 600 000,00 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała Sport i turystyka 14 800 000,00 zł Zarządzanie umową
Prowadzenie działalności reklamowej na panelach zintegrowanych z wiatami przystankowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków - dostarczenie, montaż i utrzymanie takich wiat. Kraków Infrastruktura transportowa 1 008 228,09 zł Zarządzanie umową
Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie budynkiem wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na lokale socjalne w Oławie, przy Zwierzyniec Duży w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Oława Mieszkalnictwo 5 736 000,00 zł Zarządzanie umową
Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna. Konstancin-Jeziorna Gospodarka wodno-kanalizacyjna 62 500 000,00 zł Zarządzanie umową
Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego kotłowni przy ul. Szkolnej 2 w miejscowości Ruciane-Nida –Budowa kotłowni opalanej biomasą o mocy 1,8 MW. Ruciane-Nida Energetyka 2 250 000,00 zł Zarządzanie umową
Wyłonienie operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT). Sosnowiec Inne 8 700 000,00 zł Zarządzanie umową
Zarządzanie kompleksem turystycznym w Starej Morawie. Stronie Śląskie Sport i turystyka 1 000 000,00 zł Zarządzanie umową
Budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego wraz z częścią naziemną w poziomie terenu, niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu. Wrocław Infrastruktura transportowa 43 300 000,00 zł Zarządzanie umową
Świadczenie usług polegających w szczególności na odbudowie oraz wykorzystaniu statku Lubecki do wykonywania usług publicznego pasażerskiego transportu wodnego śródlądowego, w tym usług z zakresu edukacji, kultury, opieki nad zabytkami i promocji, pn. Pasażerska żegluga śródlądowa statkiem bocznokołowym Lubecki ex. Warmia, realizowanych w ramach udzielonej koncesji na usługi. Warszawa Sport i turystyka 7 500 000,00 zł Budowa
Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych. Sopot Rewitalizacja 139 041 682,00 zł Zarządzanie umową
Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Kamiennej Górze. Kamienna Góra Sport i turystyka 4 664 160,00 zł Zarządzanie umową
Wybór koncesjonariusza (Partnera Prywatnego) do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w miejscowości Wawrzynki gmina Żnin”. Żnin Gospodarka odpadami 27 118 890,82 zł Zarządzanie umową
Koncesja – przebudowa przejścia podziemnego Lubicz – Basztowa wraz z budową nowych pawilonów handlowych oraz modernizacją istniejących. Kraków Infrastruktura transportowa 2 583 000,00 zł Zarządzanie umową
Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką energetyczną, tj. produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz jej przesyłu do odbiorców, usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną, tj. wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców osiedla w m. Siemirowice i przepompowywanie ścieków wraz z usługami remontu i utrzymania infrastruktury. Gdynia Energetyka 17 710 000,00 zł Zarządzanie umową
Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. wyposażenia lokalu położonego w Krapkowicach na Os.Sady 1 w celu utworzenia żłobka oraz prowadzenia żłobka dla 20 dzieci w obiekcie będącym własnością osoby prywatnej, przez okres co najmniej 5 lat licząc od 01.01.2012r. a także przeprowadzenia prac wykończeniowych w obiekcie. Krapkowice Edukacja 1 145 742,40 zł Umowa zakończona
Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu przeprowadzenia adaptacji obiektu przy ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach na klub dziecięcy wraz z zakupem wyposażenia oraz prowadzenia klubu dziecięcego dla 30 dzieci w obiekcie będącym własnością osoby prywatnej przez okres co najmniej 5 lat licząc od 01.01.2012r. Krapkowice Edukacja 1 771 873,60 zł Umowa zakończona
Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino. Smołdzino Gospodarka wodno-kanalizacyjna 654 200,00 zł Umowa zakończona
Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu". Żywiec Ochrona zdrowia 194 672 933,00 zł Budowa
Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią. Kraków Inne 24 500 000,00 zł Zarządzanie umową
Realizacja usług związanych z organizacją Konferencji Euroanalysis XVII (25-29 sierpnia 2013 r.). Warszawa Inne 945 238,00 zł Umowa zakończona
Zarządzanie krytą pływalnią Neptun w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy. Gliwice Sport i turystyka 1 033 200,00 zł Umowa zakończona
Obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie. Znak sprawy 9/II/2011 Kraków Gospodarka odpadami 8 390 000,00 zł Zarządzanie umową
Skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania internetowego, jak również sprzedaż i obsługa sprzedaży prenumeraty wersji papierowej i abonamentu wydania internetowego dwumiesięcznika Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów. Warszawa Inne 585 600,00 zł Umowa zakończona
Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy. Łazy Usługi transportowe 209 720,00 zł Umowa zakończona
Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju”. Solec Zdrój Sport i turystyka 19 814 434,08 zł Zarządzanie umową
Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym. Kobylnica Ochrona zdrowia 4 295 127,00 zł Zarządzanie umową
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury technicznej zapewniającej dostęp do usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci internet na obszarze województwa wielkopolskiego. Poznań Telekomunikacja 410 439 349,55 zł Zarządzanie umową
Budowa parkingu podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą pod placem Nowy Targ we Wrocławiu oraz z nawierzchnią placu i jej zagospodarowaniem. Wrocław Infrastruktura transportowa 39 048 900,96 zł Zarządzanie umową
Wybór partnera prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym: Uruchomienie linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka. Ustka Usługi transportowe 460 903,81 zł Umowa zakończona
Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje i media oraz sprzęt, właściwe dla funkcji i przeznaczenia tego typu obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na oddział łóżkowy nefrologiczny. Jaworzno Ochrona zdrowia 1 500 000,00 zł Zarządzanie umową
Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Przedszkole Nr 3 stanowiących budynki użyteczności publicznej Gminy Radzionków. Radzionków Efektywność energetyczna 8 181 874,00 zł Zarządzanie umową
Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo. Kiszkowo Gospodarka wodno-kanalizacyjna 3 000 000,00 zł Umowa zakończona
Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną. Jaworzno Ochrona zdrowia 6 400 000,00 zł Zarządzanie umową