Przejdź do treści
Strona główna

Budowa i utrzymanie dróg gminnych dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk.

Budowa i utrzymanie dróg gminnych dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk.
Syntetyczny opis projektu Budowa i modernizacja dróg osiedlowych na terenie gminy Słupsk zostanie powierzona partnerowi prywatnemu, na którym spoczywać będzie ryzyko budowy i dostępności. Przez określony w umowie czas partner będzie również zarządzał drogami, w zamian za swoje świadczenia będzie wynagradzany bezpośrednio z budżetu gminy, proporcjonalnie do wywiązania się z umowy oraz czasu jej trwania.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Słupsk
Partner prywatny Konsorcjum BDB Partnerstwo Sp. z o.o. (lider) i "Krężel" Sp. z o.o.(partner)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Gmina Słupsk
Województwo Pomorskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 12-01-2018r.
Data podpisania umowy 22-02-2019
Data zamknięcia finansowego 22-02-2019
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 22-02-2029
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 44 886 843,70 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Podmiot publiczny oczekuje, że partner prywatny sfinansuje przedsięwzięcie we własnym zakresie (prawdopodobnie kredyt i kapitał własny partnera prywatnego). Wynagrodzenie partnera finansowane będzie zgodnie z umową z budżetu publicznego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko udostępnienia partnerowi prywatnemu infrastruktury zaangażowanej w realizację umowy. Ryzyko popytu na usługę świadczoną w ramach umowy o ppp. Ryzyko zaprojektowania budowy.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko zaprojektowania i budowy, w tym ryzyko finansowania przedsięwzięcia na etapie budowy, ryzyko dostępności.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wkład własny partnera prywatnego. Finansowanie dłużne (np. kredyt bankowy)
Kontakt do instytucji E-mail: sekretarz@gminaslupsk.pl
Tel.: 59 842 84 60 wew.16