Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Chorzele.

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Chorzele.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji będzie świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Chorzele na sieci komunikacyjnej obejmującej 22 linie komunikacyjne, poprzez wykonywanie regularnych przewozów osób w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej/liniach komunikacyjnych.
Podmiot publiczny Urząd Miasta i Gminy Chorzele
Partner prywatny Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka. K. Czaplicki (ul. Makowska 108, 06-300 Przasnysz)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Gmina Chorzele
Województwo Mazowieckie
Sektor Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 11-12-2017r.
Data podpisania umowy 05-03-2018
Data zamknięcia finansowego 05-03-2018
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 31-12-2018
Okres umowy (miesiące) 10
Okres umowy (lata) 10 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 963 937,80 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Brak etapu inwestycyjnego. Wykonawca. z którym zawarto umowę koncesji, wykonuje usługi będące przedmiotem koncesji w oparciu o własne lub będące w posiadaniu koncesjonariusza zasoby (tabor, personel), finansując koszty eksploatacyjne z środków własnych lub skredytowanych oraz z pożytków z przedsięwzięcia z uwzględnieniem rekompensaty z budżetu państwa z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wyborem właściwego modelu realizacji zadania publicznego, w szczególności ryzyko prawne związane z systemem regulacyjnym w obszarze zasad finansowania i organizacji systemu transportu zbiorowego.
Ryzyka po stronie prywatnej Większość ryzyka popytu na świadczone usługi spoczywa na koncesjonariuszu, częściowo uzyskuje on rekompensatę w związku ze stosowaniem ulg ustawowych.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem wykonawcy, z którym zawarto umowę koncesji, będą opłaty pobierane przez operatora od pasażerów w związku z realizacją usługi przewozowej (prawo do korzystania z usługi) oraz rekompensata z budżetu państwa z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (płatność zamawiającego).
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@chorzele.pl
Tel.: 29 751 65 50