Przejdź do treści
Strona główna

Wyłonienie operatora zarządzającego Toruńskim Inkubatorem Technologicznym.

Wyłonienie operatora zarządzającego Toruńskim Inkubatorem Technologicznym.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest efektywne zarządzanie majątkiem wytworzonym w wyniku realizacji projektu pn. Toruński Inkubator Technologiczny, z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia obiektu, zachowania wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełnienia wszelkich założeń projektu, nakierowane na powstawanie i rozwój firm innowacyjnych branży ICT.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Torunia
Partner prywatny Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Toruń
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Sektor Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 16-08-2012r.
Data podpisania umowy 06-11-2013
Data zamknięcia finansowego 06-11-2013
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-12-2023
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 18 822 001,44 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Partner prywatny zarządza infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu Toruński Inkubator Technologiczny. Jedynym źródłem finansowania inwestycji był budżet Gminy Miasta Toruń oraz kredyt z EBI, a także dofinansowanie unijne.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzykiem podmiotu publicznego jest ryzyko specyfikacji przedmiotu koncesji.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner prywatny ponosi ryzyko popytu oraz część ryzyka dostępności.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza będzie wyłącznie prawo do eksploatacji, w tym pobierania pożytków z przedmiotu koncesji.
Kontakt do instytucji E-mail: prezydent@um.torun.pl
Tel.: 56 611 87 52