Przejdź do treści
Strona główna

Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego dla Przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łubniany wraz z obsługą urządzeń wod-kan.
Podmiot publiczny Gmina Łubniany
Partner prywatny Plada Sp. z o.o.Ozimska 17 46-053 Chrząstowice
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Łubniany
Województwo Opolskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 09-10-2020r.
Data podpisania umowy 21-01-2021
Data zamknięcia finansowego 21-01-2021
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 21-01-2031
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 3 094 065,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład własny partnera prywatnego
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej 1.Negatywne działania administracji publicznej, 2.Protesty społeczne związane z realizacją Przedsięwzięcia,3.Ryzyko związane ze stanem prawnym Mienia
Ryzyka po stronie prywatnej 1.Ponoszenia kosztów konserwacji, modernizacji i wymiany eksploatowanych urządzeń, 2.Ponoszenie kosztów badań wody i ścieków oraz korzystania ze środowiska,3.Osiągnięcia wymaganych parametrów jakościowych wody i ścieków
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Opłaty od użytkowników wg ustalonej taryfy.
Kontakt do instytucji E-mail: ug@lubniany.pl
Tel.: 77 42 70 533