Przejdź do treści
Strona główna

Zawarcie umowy na adaptację, wyposażenie i operowanie Strefą Suchą w Aquadromie w Rudzie Śląskiej.

Zawarcie umowy na adaptację, wyposażenie i operowanie Strefą Suchą w Aquadromie w Rudzie Śląskiej.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, polegająca na adaptacji, wyposażeniu i operowaniu Strefą Suchą w Aquadromie w Rudzie Śląskiej.
Podmiot publiczny AQUADROM Sp. z o.o.
Partner prywatny Platinium Wellnes Sp. z o.o. (ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków)
Rodzaj podmiotu publicznego Spółka komunalna
Lokalizacja projektu Ruda Śląska
Województwo Śląskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 10-03-2015r.
Data podpisania umowy 21-09-2015
Data zamknięcia finansowego 21-09-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 04-07-2030
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 4 200 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Koszty realizacji przedmiotu partnerstwa ponosi partner prywatny.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy ppp.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu, ryzyko utrzymania zarządzanej infrastruktury.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem koncesjonariusza mają być pożytki czerpane z przedmiotu ppp - sprzedaż usług świadczonych klientom ośrodka.
Kontakt do instytucji E-mail: biuro@aquadrom.pl
Tel.: 32 797 36 20