Przejdź do treści
Strona główna

Warsztaty

Warsztaty

Od jesieni 2018 roku prowadzimy składający się z trzech serii cykl warsztatów specjalistycznych.
Każda z serii warsztatów jest spójna z kolejnymi etapami realizacji projektów PPP.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy na temat konkretnych zagadnień dotyczących PPP, a skierowane są  do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających już doświadczenie lub ogólną wiedzę nt. realizacji przedsięwzięć PPP, zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP.

I seria dwudniowych warsztatów odbyła się w siedmiu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Opolu, Krakowie, Toruniu, Gdańsku i Lublinie. Tematyka warsztatów ukierunkowana była na przedstawienie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów PPP, takich jak: identyfikacja projektu i wstępna ocena wariantu PPP jako modelu realizacji projektu, przygotowanie organizacyjne podmiotu publicznego, ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP – zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o PPP, działania do podjęcia przed wszczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego, kluczowe czynniki sukcesu projektu PPP.

W ramach II serii pierwsza część dwudniowych warsztatów odbyła się wiosną 2019 r.  w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie . Druga część II serii warsztatów realizowana była od września do października 2019 r. we Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku. Warsztaty dotyczyły tematyki związanej z przeprowadzeniem postępowania przetargowego PPP, czyli przygotowaniem dokumentacji do wszczęcia postępowania, przeprowadzeniem postępowania, sfinalizowaniem umowy PPP.

W ramach III serii warsztatów od marca do czerwca 2021 r. zorganizowaliśmy już 4 warsztaty online, na których omówiono zagadnienia z zakresu przygotowania projektów PPP, a także przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego.

-------------------------------------------------------------------------------

Nasza aktualna oferta szkoleniowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach specjalistycznych z zarządzania umową PPP !!!

Obecnie zapraszamy na kolejne warsztaty specjalistyczne, na których omówimy zagadnienia z zakresu zarządzania umową partnerstwa publiczno-prywatnego.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo o roli zespołu zarządzającego umową o PPP, przeanalizujemy wspólnie zadania podmiotu publicznego i partnera prywatnego na etapie realizacji umowy PPP, a także omówimy ryzyka związane z zarządzaniem taką umową.

Warsztaty są bezpłatne i zostaną przeprowadzone w formie on-line, za pomocą platformy ZOOM.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie się na warsztat poprzez wypełnienie Formularz rejestracyjny, wybierając jeden z dwóch dostępnych terminów. 

Harmonogram warsztatów*: 15 lub 16 grudnia 2021 r w godzinach 10-14 

* terminy warsztatów mogą ulec zmianie w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób na wybrany termin

Formularz rejestracyjny

Regulamin III serii warsztatów z zarządzania umową o PPP (PDF 728KB)

Szczegółowych informacji w sprawie warsztatów udziela:

p. Marta Rudzka, tel. 22 273 87 18, natomiast korespondencję mailową prosimy kierować na adres: rozwojppp@mfipr.gov.pl