Przejdź do treści
Strona główna

Warsztaty

Od  2018 roku prowadzimy cykliczne warsztaty specjalistyczne na temat partnerstwa publiczno – prywatnego.


Cel warsztatów:

Podniesienie wiedzy na temat partnerstwa publiczno – prywatnego.

Dla kogo?

Warsztaty skierowane są  do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających już doświadczenie lub ogólną wiedzę na temat realizacji inwestycji w PPP, zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w tym zakresie.

Co zrealizowaliśmy do tej pory?

I serię warsztatów - poświęconą zagadnieniom związanym z przygotowaniem projektów PPP, identyfikacją i wstępną oceną projektu, przygotowaniem organizacyjnym podmiotu publicznego, oceną efektywności realizacji przedsięwzięcia, oraz działaniom koniecznym do podjęcia przed wyborem partnera prywatnego.

II serię warsztatów -  dotyczącą tematyki związanej z przeprowadzeniem postępowania przetargowego w PPP, czyli przygotowaniem dokumentacji do wszczęcia postępowania, przeprowadzeniem postępowania, sfinalizowaniem umowy o PPP.

III serię warsztatów -  na których omówiono zagadnienia z zakresu przygotowania projektów PPP, a także z przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego.

W grudniu 2021 r. odbyły się kolejne  warsztaty, poświęcone omówieniu zagadnień z najnowszego IV tomu Wytycznych PPP i dotyczyły tematyki prawidłowego zarządzania projektem PPP, roli zespołu zarządzającego umową o PPP, zadaniom podmiotu publicznego i partnera prywatnego na etapie realizacji umowy, a także ryzykom związanym z zarządzaniem umową o PPP oraz narzędziami zarządzania takim kontraktem.  

Warsztaty zostały przeprowadzone przez znanych i cenionych na rynku PPP ekspertów: Alinę Sarnacką, Adrianę Mierzwę-Bronikowską, Marzenę Rytel i Rafała Cieślaka.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z warsztatów z zarządzania umową PPP


 

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).