Przejdź do treści
Strona główna

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy.

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy.
Syntetyczny opis projektu Organizacja transportu zbiorowego polega na obsłudze trzech linii autobusowych na terenie Gminy Łazy o następującym przebiegu: Grabowa - Łazy -Rokitno Szlacheckie - Hutki Kanki; Grabowa - Łazy - Zawiercie dworzec autobusowy drogą kolejową; Chruszczobród - Wysoka - Łazy - Zawiercie dworzec autobusowy przez Ciągowice, Kuźnicę Masłońską; poprzez co najmniej 10 kursów dziennie. Przewoźnik we własnym zakresie zorganizuje dystrybucję biletów albo system pobierania opłat za przejazd.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Łazach
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Łazy
Województwo Śląskie
Sektor Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 01-07-2010r.
Data podpisania umowy 02-11-2010
Data zamknięcia finansowego 02-11-2010
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 27-12-2011
Okres umowy (miesiące) 24
Okres umowy (lata) 2 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 209 720,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie projektu jest domeną partnera prywatnego. Podmiot publiczny nie posiada informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczących partnera prywatnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko wyboru instrumentu prawnego realizacji zadań własnych (ryzyko polityczne).
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko wyboru instrumentu prawnego realizacji zadań własnych (ryzyko polityczne).
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie koncesjonariusza stanowią przychody z tytułu sprzedaży biletów oraz wynagrodzenie od koncesjodawcy w formie miesięcznego ryczałtu, mające pokrywać koszty związane z honorowaniem ulg lokalnych oraz koszty obsługi linii Grabowa - Łazy -Rokitno Szlacheckie - Hutki Kanki.
Kontakt do instytucji E-mail: burmistrz@lazy.pl
Tel.: 32 672 94 22