Przejdź do treści
Strona główna

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy.

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy.
Syntetyczny opis projektu Organizacja transportu zbiorowego polega na obsłudze trzech linii autobusowych na terenie Gminy Łazy o następującym przebiegu: Grabowa - Łazy -Rokitno Szlacheckie - Hutki Kanki; Grabowa - Łazy - Zawiercie dworzec autobusowy drogą kolejową; Chruszczobród - Wysoka - Łazy - Zawiercie dworzec autobusowy przez Ciągowice, Kuźnicę Masłońską; poprzez co najmniej 10 kursów dziennie. Przewoźnik we własnym zakresie zorganizuje dystrybucję biletów albo system pobierania opłat za przejazd.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Łazach
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Łazy
Województwo Śląskie
Sektor Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 01-07-2010r.
Data podpisania umowy 02-11-2010
Data zamknięcia finansowego 02-11-2010
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 27-12-2011
Okres umowy (miesiące) 24
Okres umowy (lata) 2 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 209 720,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie projektu jest domeną partnera prywatnego. Podmiot publiczny nie posiada informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczących partnera prywatnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko wyboru instrumentu prawnego realizacji zadań własnych (ryzyko polityczne).
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu i świadczenia usługi w standardzie i na zasadach określonych w umowie.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie koncesjonariusza stanowią przychody z tytułu sprzedaży biletów oraz wynagrodzenie od koncesjodawcy w formie miesięcznego ryczałtu, mające pokrywać koszty związane z honorowaniem ulg lokalnych oraz koszty obsługi linii Grabowa - Łazy -Rokitno Szlacheckie - Hutki Kanki.
Kontakt do instytucji E-mail: burmistrz@lazy.pl
Tel.: 32 672 94 22