Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy jeziorze Szelment Wielki.

Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy jeziorze Szelment Wielki.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo - rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki, tj. wyciągu nart wodnych, parku linowego oraz ścianki wspinaczkowej zrealizowanych w ramach projektu pn. Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego 2007-2013.
Podmiot publiczny Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Partner prywatny WOSiR Szelment Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Szelment
Województwo Podlaskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 29-05-2018r.
Data podpisania umowy 10-07-2018
Data zamknięcia finansowego 10-07-2018
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 10-07-2021
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 1 999 900,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Nie dotyczy.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Zamawiający ponosi ryzyko nienależytego wykonania umowy.
Ryzyka po stronie prywatnej Koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą. Przez ponoszenie ryzyka ekonomicznego należy rozumieć sytuację, w której w zwykłych warunkach funkcjonowania Koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych ze świadczeniem usług będących przedmiotem umowy koncesji oraz jest narażony na wahania rynku.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza będzie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem koncesji w postaci prawa do pobierania pożytków z wykonywania przedmiotu koncesji wraz z płatnością ze strony Zamawiającego.
Kontakt do instytucji E-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl
Tel.: 85 665 45 49