Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie Szpitala Wielospecjalistycznego SP ZOZ w Jaworznie z przeznaczeniem na stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną.

Zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie Szpitala Wielospecjalistycznego SP ZOZ w Jaworznie z przeznaczeniem na stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem udzielanej koncesji jest zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie w niezbędne instalacje, właściwe dla tego typu i przeznaczenia obiektu szpitalnego, Stacji Dializ wraz z poradnią nefrologiczną, za wynagrodzeniem w postaci prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach powstałego obiektu.
Podmiot publiczny SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Partner prywatny NEFROLUX Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński Spółka jawna
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka służby zdrowia
Lokalizacja projektu Jaworzno
Województwo Śląskie
Sektor Ochrona zdrowia
Data wszczęcia postępowania 06-06-2009r.
Data podpisania umowy 06-08-2009
Data zamknięcia finansowego 06-08-2009
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 19-05-2024
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 6 400 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Koszty realizacji przedmiotu koncesji ponosi w całości Koncesjonariusz.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wydaniem nieruchomości i infrastruktury udostępnionej na potrzeby prac projektowo-budowlanych (realizacji koncesji). Ryzyko prawne i regulacyjne związane z wybranym modelem świadczenia usług medycznych.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko ekonomiczne, w szczególności ryzyko budowy i popytu na usługi, wykonywania koncesji spoczywa na koncesjonariuszu przez cały czas trwania umowy koncesji.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Koncesjonariusz będzie miał prawo przez okres nie dłuższy niż 15 lat na prowadzenie w części budynku działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Stacji Dializ wraz z poradnią nefrologiczną.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl
Tel.: 32 317 48 92