Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie

Koncesja na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia (koncesji) jest zaprojektowanie, budowa oraz eksploatacja obiektu parkingowego w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Parking będzie zlokalizowany pod pl. Powstańców Warszawy. Przedsięwzięcie jest koncesją bez dopłat z budżetu miasta.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Partner prywatny IMMO Park Warszawa Sp. z o.o. (spółka celowa firmy Mota-Engil Central Europe S.A.)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 27-09-2012r.
Data podpisania umowy 06-03-2020
Data zamknięcia finansowego 25-03-2021
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 05-03-2060
Okres umowy (miesiące) 480
Okres umowy (lata) 40 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 85 779 509,51 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie na etapie inwestycyjnym i eksploatacyjnym jest zadaniem koncesjonariusza.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko administracyjne, część ryzyka prawnego.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy, ryzyko popytu, ryzyko dostepności.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Dochody z komercyjnej eksploatacji przedmiotu koncesji - opłaty wnoszone przez kierowców korzystających z usługi parkowania lub innych świadczonych przy wykorzystaniu przedmiotu koncesji.
Kontakt do instytucji E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 29 73