Przejdź do treści
Strona główna

Prowadzenie działalności reklamowej na panelach zintegrowanych z wiatami przystankowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Prowadzenie działalności reklamowej na panelach zintegrowanych z wiatami przystankowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Syntetyczny opis projektu Projekt dotyczył posadowienia nowych wiat przystankowych wraz z ich późniejszym utrzymaniem w 20-tu wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa oraz w dodatkowych lokalizacjach, których ilość zależała od złożonej oferty. Ostatecznie umowa dotyczyła łącznie 34 szt. nowych wiat przystankowych.
Podmiot publiczny Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ZIKiT
Partner prywatny AMS S.A.
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 24-05-2012r.
Data podpisania umowy 01-12-2012
Data zamknięcia finansowego 01-12-2012
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-11-2027
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 4 542 693,07 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Całość nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji ponosi partner prywatny. Wartość nominalna tych nakładów to 1 008 228,10 brutto. Brak informacji nt. źródeł finansowania przedsięwzięcia przez partnera prywatnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy koncesji.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy i ryzyko popytu. Ryzyko utrzymania (w tym ryzyko dewastacji).
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Koncesjonariusz ma możliwość wyłącznego czerpania pożytków z paneli reklamowych zamontowanych na wiatach.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl
Tel.: 12 616 86 02