Przejdź do treści
Strona główna

Budynki publiczne

Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i zarządzania nową siedzibą Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Podstawową potrzebą projektu było wybudowanie nowej siedziby sądu, spełniającej standardy bezpieczeństwa, zapewniającej odpowiednią powierzchnię sal rozpraw, magazynów oraz pozwalającą stworzyć wysoki komfort pracy i obsługi interesantów. Nowa siedziba sądu ma 18 sal rozpraw, okazały hol, budynek ma cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną i zapewnia miejsce pracy dla około 220 osób.

W dniu 6 kwietnia 2018r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

Inwestycja budowy budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu jest pierwszym projektem realizowanym przez administrację rządową w Polsce. Proces przygotowania projektu i wyboru partnera prywatnego był wspierany przez MFiPR w latach 2012-2016.

Więcej szczegółów o projekcie

Opracowaliśmy również dla Państwa publikację Dobre praktyki PPP. Sektor budynków użytecznosci publicznej . Zapraszamy do lektury!

Zobacz film o tej inwestycji

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji

Celem Przedsięwzięcia jest zapewnienie warunków lokalowych dla realizacji założeń organizacyjnych Gminy Tarnów oraz uruchomienie z ich wykorzystaniem różnorodnych działań projektowych. Inwestycja jest przygotowywana przez Gminę Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa

Budynek TGIS położony jest w centrum zurbanizowanej struktury miejskiej, pomiędzy ulicami Matki Bożej Fatimskiej, Cegielnianą oraz Józefa Dwernickiego. Budynek ma być przeznaczony na funkcje biurowe, edukacyjne, ekspozycyjne, laboratoryjne oraz konferencyjno-szkoleniowe, a także na lokalizację infrastruktury IT.

Zatrudnieni przez MFiPR doradcy wspierają projekt w procesie wyboru partnera prywatnego w zakresie aspektów prawnych, finansowych oraz technicznych od maja 2017 r.

Więcej szczegółów o projekcie

Liceum Ogólnokształcące w Piastowie

Celem projektu jest przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. Po wykonaniu robót budowlanych, partner prywatny odpowiedzialny będzie za świadczenie usług w zakresie technicznego utrzymania infrastruktury oraz zarządzania energią przez następne 20 lat.

Uroczyste otwarcie nowej części szkoły nastąpiło 1 września 2020 r.

W ramach przebudowy powstał nowoczesny, trzykondygnacyjny gmach dydaktyczny.  

Obok szkoły została wzniesiona hala sportowa o powierzchni 1200 m2 i widowni na 300 osób.

Dzięki zastosowaniu gruntowych pomp ciepła, dla których źródłem ogrzewania jest 69 odwiertów o głębokości 135 metrów, placówka mocno ograniczyła emisje  zanieczyszczeń. Ponadto na dachu szkoły zainstalowano panele fotowoltaiczne, które w większości zaspokoją potrzeby kompleksu na energię elektryczną. We wnętrzu zastosowano nowoczesną wentylację, która filtruje powietrze.

Mieszcząca się obok liceum hala sportowa jest jednocześnie Miejskim Centrum Sportu dostępnym dla mieszkańców miasta.

W murach placówki będzie miała swoją siedzibę także multimedialna biblioteka publiczna.

Rozbudowa zajęła 16 miesięcy od rozpoczęcia prac budowlanych. Obecnie trwa drugi etap inwestycji, jakim jest dostosowanie do tego samego standardu starego budynku liceum.

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji