Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na przebudowę, sfinansowanie i eksploatację piętra budynku przedszkola w Bolewicach.

Koncesja na przebudowę, sfinansowanie i eksploatację piętra budynku przedszkola w Bolewicach.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji są roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń piętra budynku przedszkola na działalność edukacyjno-oświatową, kulturalną i biurową.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Miedzichowo
Partner prywatny Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Bolewice
Województwo Wielkopolskie
Sektor Edukacja
Data wszczęcia postępowania 02-04-2014r.
Data podpisania umowy 29-05-2014
Data zamknięcia finansowego 29-05-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 29-05-2038
Okres umowy (miesiące) 288
Okres umowy (lata) 24 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 404 311,06 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Koncesjonariusz ze środków własnych (lub kredytu) organizuje finansowanie niezbędnych prac budowlanych oraz pokrywa koszty eksploatacyjne.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Zapewnienie wkładu rzeczowego.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowlane, ryzyko finansowania przedsięwzięcia oraz ryzyko popytu.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Dochody z działalności operacyjnej.
Kontakt do instytucji E-mail: ug-miedzichowo@post.pl
Tel.: 61 441 02 40