Przejdź do treści
Strona główna

Budowa oraz utrzymanie letnie i zimowe dróg lokalnych, tj. Ul. Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo oraz Ul. Wilczej w Mieście Wałcz, wraz z infrastrukturą podziemną (kanalizacją deszczową) w formule partnerstwa publiczno - prywatnego

Budowa oraz utrzymanie letnie i zimowe dróg lokalnych, tj. Ul. Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo oraz Ul. Wilczej w Mieście Wałcz, wraz z infrastrukturą podziemną (kanalizacją deszczową) w formule partnerstwa publiczno - prywatnego
Syntetyczny opis projektu W zakres budowy ul Wilczej wchodzi branża drogowa, branża kanalizacyjna oraz elektryczna. Zadanie obejmuje działki o nr ewid.: 2071, 1892/5 Przedmiotem partnerstwa jest wspólna realizacja przez Gminę Miejską Wałcz oraz wybranego partnera prywatnego przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu nowych dróg lokalnych, tj. Ul. Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo oraz Ul. Wilczej, położonych na terenie Miasta Wałcz, wraz z infrastrukturą podziemną (kanalizacją deszczową) i stawem chłonnym. Przedmiot zamówienia obejmuje również usunięcie 32 drzew oraz nasadzenia zastępcze 24 drzew. Przybliżone parametry planowanego przedsięwzięcia: 1.1.Ul. Bursztynowa a. Długość planowanych dróg - 0,36 km b. Długość kanalizacji deszczowej - 0,27 km 1.2. Ul. Brylantowa: a. Długość planowanych dróg - 0,34 km b. Długość kanalizacji deszczowej - 0,35 km 1.3. Ul. Szmaragdowa a. Długość planowanych dróg - 0,25 km b. Długość kanalizacji deszczowej - 0,25 km 1.4. Ul. Chrząstkowo do stawu chłonnego a. Długość planowanych dróg - 0,49 km b. Długość kanalizacji deszczowej - 0,49 km 1.5. Ul. Wilcza a. Długość planowanych dróg - 0,84 km b. Długość kanalizacji deszczowej - 0,31 km Dokumentacja obejmuje, w szczególności: • budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego, •budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk •budowę a chodników o nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk koloru melanż, •budowę miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk • rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, • przesunięcie słupów oświetleniowych, • renowację słupów oświetleniowych, • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz podłączenie jej do sieci istniejącej
Podmiot publiczny Gmina Miejska Wałcz
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Wałcz
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 13-11-2020
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 8 228 503,31 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: kontakt@umwalcz.pl
Tel.: 67 258 44 71