Przejdź do treści
Strona główna

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Projekt zakłada realizację przez Partnera Prywatnego we współpracy z Podmiotem Publicznym przedsięwzięcia polegającego na sfinansowaniu oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy przedszkola i żłobka publicznego w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez budowę dróg dojazdowych, parkingów oraz drogi pożarowej, a następnie utrzymanie wybudowanej Infrastruktury zgodnie ze Standardem Dostępności.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Goworowo
Partner prywatny Konsorcjum - lider konsorcjum - BUDIR SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, partner konsorcjum - PPHU IRMA Ireneusz Załęski
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Goworowo
Województwo Mazowieckie
Sektor Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 09-09-2020r.
Data podpisania umowy 09-12-2020
Data zamknięcia finansowego 09-12-2020
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-11-2031
Okres umowy (miesiące) 132
Okres umowy (lata) 11 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 9 975 400,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej 1 ryzyka związane ze zmianą stawek podatków, opłat, cen wody, energii elektrycznej i cieplnej 2. ryzyka związane ze zmianą przeznaczenia Przedmiotu Przedsięwzięcia lub jego części 3. ryzyka związane z aktami wandalizmu lub kradzieżą
Ryzyka po stronie prywatnej 1. ryzyko budowy, obejmujące zdarzenia powodujące zmianę kosztów lub terminów Wykonania Przedmiotu Przedsięwzięcia 2. ryzyko dostępności Przedmiotu Przedsięwzięcia, obejmujące zdarzenia skutkujące gorszą jakością świadczonych w ramach Umowy usług w zakresie Utrzymania Przedmiotu Przedsięwzięcia w porównaniu ze Standardem Dostępności 3. ryzyko rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację Przedsięwzięcia
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia budżet gminy
Kontakt do instytucji E-mail: ug@goworowo.pl
Tel.: 29 761 40 43