Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni Neptun w Gliwicach.

Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni Neptun w Gliwicach.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez okres 5 lat usług dla ludności na krytej pływalni Neptun położonej w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy, na działce stanowiącej własność Gminy Gliwice nr 2108/4 o powierzchni 0,4221 ha.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Gliwicach
Partner prywatny Konsorcjum firm: Kolejowe Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o. ul. Kopernika 17, 42-500 Będzin oraz IQ Service Jacek Bańczyk ul. Olimpijska 28a, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gliwice
Województwo Śląskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 18-04-2013r.
Data podpisania umowy 02-08-2013
Data zamknięcia finansowego 02-08-2013
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 07-08-2018
Okres umowy (miesiące) 60
Okres umowy (lata) 5 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 3 357 900,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Bieżąca działalność koncesjonariusza jest pokrywana z jego środków finansowych. Koncesjodawca nie ponosi nakładów eksploatacyjnych projektu. Nie posiada również wiedzy nt. źródeł finansowania projektu przez Koncesjonariusza.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy ppp koncesji. Ryzyko popytu w zakresie w jakim wnoszone są płatności na rzecz partnera (mniejsza część ryzyka popytu).
Ryzyka po stronie prywatnej Większość ryzyk wykonywania przedmiotu koncesji (dostępności, popytu).
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Możliwość pobierania wynagrodzenia od użytkowników obiektu (jednak na zasadach finansowych określonych w ofercie/umowie) oraz w mniejszym stopniu opłata z budżetu Koncesjodawcy.
Kontakt do instytucji E-mail: boi@um.gliwice.pl
Tel.: 32 231 30 41