Przejdź do treści
Strona główna

Budowa parkingu wraz z dojazdową drogą wewnętrzną przy ul. Windakiewicza w Bochni.

Budowa parkingu wraz z dojazdową drogą wewnętrzną przy ul. Windakiewicza w Bochni.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji są roboty budowlane w zakresie budowy parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową na terenie Szpitala Powiatowego w Bochni przez koncesjonariusza, któremu w ramach wynagrodzenia przysługuje prawo do eksploatacji parkingu, w tym prawo do pobierania pożytków. W ramach koncesji Koncesjonariusz zobowiązany będzie do: sfinansowania przedmiotu koncesji, wybudowania i wyposażenia parkingu w niezbędne dla jego funkcjonowania urządzenia, zgodnie z dokumentacją budowlaną.
Podmiot publiczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni im. bł. Marty Wieckiej
Partner prywatny R Bud Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa Ryszard Birkowski
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka służby zdrowia
Lokalizacja projektu Bochnia
Województwo Małopolskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 17-09-2012r.
Data podpisania umowy 11-02-2013
Data zamknięcia finansowego 11-02-2013
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 21-12-2022
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 621 731,11 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie ze środków Koncesjonariusza.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem składników majątkowych na potrzeby koncesjonariusza, spełniających deklarowane warunki prawne i techniczne.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko eksploatacji i utrzymania infrastruktury w sposób zapewniający nieprzerwane świadczenie usług. Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Prawo do pobierania pożytków z przedsięwzięcia (opłaty za parkowanie).
Kontakt do instytucji E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl
Tel.: 14 615 32 01