Przejdź do treści
Strona główna

Przykładowa APiW

Przykładowe APiW

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przykładową Analizą Potrzeb i Wymagań (APiW). Składają się na nią: część opisowa, matryca ryzyk oraz aktywny model finansowy.

Zapraszamy do podzielenia się opinią na temat użytkowania przykładowej APiW. W tym celu mogą Państwo wypełnić krótką ankietę.

APiW to zespół analiz dotyczących przedsięwzięcia PPP wykonywanych przez podmiot publiczny przed wszczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego. Celem analiz jest ocena efektywności realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności jej realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych. Dzięki ocenie efektywności możliwa jest weryfikacja wykonalności projektu oraz efektywności jego realizacji w formule PPP.

Zgodnie z rekomendacją zawartą w podrozdziale 10.2 Wytycznych MFiPR dla projektów hybrydowych „Dla projektów planowanych do realizacji w formule hybrydowej, rekomenduje się przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań niezależnie od wartości projektu”.

Przykładowa APiW została przygotowana w oparciu o dokumentację konkursową dla działania 2.1 Efektywność energetyczna programu regionalnego dla województwa opolskiego (FEOP).

Większość zawartych w niej elementów znajdzie zastosowanie przy wypełnianiu dokumentacji w naborach z zakresu efektywności energetycznej ogłaszanych we wszystkich województwach.

Wszystkie elementy APiW oraz sposób wypełnienia modelu finansowego zostały szczegółowo omówione podczas szkolenia w dniu 23 lutego 2024 r. Materiały ze szkolenia znajdą Państwo tutaj.

 

 

 

APiW (OCX 404KB)

Załącznik nr 1 - Matryca Ryzyk v7 czysta (OCX 85KB)

Załącznik nr 2 - Model Finansowy v7 czysta (LSX 336KB)