Przejdź do treści
Strona główna

Budowa krytych kortów tenisowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Budowa krytych kortów tenisowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
Syntetyczny opis projektu W ramach projektu maja powstać dwa obiekty obejmujące po dwa kryte korty z infrastrukturą towarzyszącą. Jeden w Przeźmierowie i jeden w Tarnowie Podgórnym. W ramach projektu partner prywatny po wybudowaniu obiektów będzie nimi zarządzał w okresie 10 lat.
Podmiot publiczny Gmina Tarnowo Podgórne - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Partner prywatny Konsorcjum: Tenistal Sp. z o.o. Sp.k. ul. Leszka Białego 21, 80-353 Gdańsk; Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Tarnowo Podgórne i Przeźmierowo
Województwo Wielkopolskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 21-11-2017r.
Data podpisania umowy 10-04-2018
Data zamknięcia finansowego 10-04-2018
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-09-2028
Okres umowy (miesiące) 126
Okres umowy (lata) 10 lat 6 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 884 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Projekt zakładał finansowanie fazy inwestycyjnej głównie przez podmiot publiczny na poziomie ok 80% wartości inwestycji. Podmiot prywatny ponosi koszty części inwestycji oraz bieżącego utrzymania i funkcjonowania wybudowanych obiektów w okresie 10 lat. W tym czasie czerpie pożytki z prowadzonej działalności. Płatność podmiotu publicznego na etapie eksploatacyjnym 20 tys rocznie.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Brak danych
Ryzyka po stronie prywatnej Brak danych
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Dochody uzyskane z prawa eksploatacji obiektu + opłata za dostępność dla Gminy
Kontakt do instytucji E-mail: sekretarz@tarnowo-podgorne.pl
Tel.: 61 895 92 01