Przejdź do treści
Strona główna

Baza potencjalnych projektów PPP

Baza potencjalnych projektów PPP zawiera inwestycje znajdujące się w fazie przygotowania począwszy od etapu wyboru doradców, oceny efektywności i kolejnych. Umożliwia filtrowanie i generowanie raportów, uwzględniając także etap przygotowania projektów (w podziale na: poszukiwanie doradcy, analizy przedrealizacyjne, nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert). Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce. Zamierzenia inwestycyjne PPP będące na etapie pomysłu będą przez nas monitorowane, jednak do Bazy zostaną wprowadzone dopiero po osiągnięciu odpowiedniego stopnia przygotowania projektu. Lista projektów będących na etapie pomysłu jest również publikowana na stronie internetowej. Baza zaktualizowana na stan z dnia 30 czerwca 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy

Mapa potencjalnych projektów PPP

Liczba potencjalnych projektów z uwzględnieniem podziału na województwa.

Baza potencjalnych projektów PPP
0
0
0
0
0
Liczba potencjalnych projektów 53 Łączna szacowana wartość (netto) 9 481 493 817,51 zł Sprawdź projekty

Baza potencjalnych projektów PPP

Baza umożliwia filtrowanie i generowanie odpowiednich raportów według dostępnych kryteriów, pod zestawieniem dostępna jest również opcja wyeksportowania częściowego lub pełnego raportu w zestawieniu Excel.

Nazwa potencjalnych projektów Lokalizacja Sektor Szacowana wartość Status realizacji inwestycji
Budowa Centrum Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie Szczecin Infrastruktura transportowa Brak danych Wybór doradców
PPP w uzdrowisku Sopot Sopot Ochrona zdrowia Brak danych Ocena efektywności
Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie Łódź Sport i turystyka Wartość inwestycji zostanie podana na etapie składania ofert po przeprowadzeniu negocjacji. Prowadzenie negocjacji
Budowa schroniska dla zwierząt na terenie gminy Mogilno Mogilno Inne 1 000 000,00 zł Ocena efektywności
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanego w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu Otrębusy Sport i turystyka 1 438 636,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno Mielno Efektywność energetyczna 2 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa parkingu w miejscowości Mogilno Mogilno Infrastruktura transportowa 4 000 000,00 zł Ocena efektywności
Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego basenu kąpielowego na kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska Czerwieńsk Sport i turystyka 7 640 569,00 zł Ocena efektywności
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mogilno Mogilno Mieszkalnictwo 8 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie. Święta Katarzyna Mieszkalnictwo 10 000 000,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego Wschowa Gospodarka wodno-kanalizacyjna 15 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w formule PPP. Kudowa-Zdrój Mieszkalnictwo 20 000 000,00 zł Wybór doradców
Budowa kolumbariów w Gdańsku na cmentarzu oliwskim i cmentarzu Srebrzysko Gdańsk Inne 20 665 700,00 zł Nabór wniosków
Budowa Centrum Administracyjno-Usługowego we Wschowie Wschowa Budynki publiczne 25 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa parkingu z lokalami użytkowymi przy targowisku w Starym Koninie Konin Rewitalizacja 27 428 024,00 zł Ocena efektywności
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Konin Efektywność energetyczna 34 660 789,40 zł Ocena efektywności
Zaprojektowanie, wybudowanie oraz utrzymanie dróg gminnych, na terenie gminy Siechnice Siechnice Infrastruktura transportowa 40 000 000,00 zł Wybór doradców
Budowa dróg powiatowych w powiecie puckim w formule PPP Puck Infrastruktura transportowa 48 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa Urzędu Statystycznego w Warszawie Warszawa Budynki publiczne 32 483 739,84 zł Wybór doradców
Budowa letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha Wałbrzych Sport i turystyka 42 724 603,00 zł Ocena efektywności
Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – przebudowa Placu Wolności wraz z budową parkingu podziemnego. Kielce Infrastruktura transportowa 45 500 000,00 zł Wybór doradców
Zakup i dostawa autobusów oraz budowa bazy transportowej w formule PPP Piaski Infrastruktura transportowa 50 000 000,00 zł Ocena efektywności
"Europejskie Centrum Diagnostyki Obrazowej, Molekularnej i Metabolicznej Matki i Dziecka w Warszawie” oraz „Centrum Kliniczne Matki i Dziecka” - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Warszawa Ochrona zdrowia 50 245 000,00 zł Ocena efektywności
Zielony i pasywny Amfiteatr Konin Kultura 63 946 330,52 zł Ocena efektywności
Budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii jako jedno z działań rewitalizacyjnych na obszarze Starego Rynku w Łodzi Łódź Rewitalizacja 100 000 000,00 zł Ocena efektywności
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski Efektywność energetyczna 103 000 000,00 zł Ocena efektywności
Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Katowice Rewitalizacja 154 500 000,00 zł Ocena efektywności
Trasa Warszawska Konin Infrastruktura transportowa 161 973 847,45 zł Ocena efektywności
Wymiana oświetlenia ulicznego miasta Krakowa na energooszczędne Kraków Efektywność energetyczna 162 601 626,00 zł Ocena efektywności
Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów we Włocławku Włocławek Gospodarka odpadami 250 000 000,00 zł Ocena efektywności
Ekologiczny salon miasta - przebudowa wyspy Pociejewo Konin Sport i turystyka 359 592 679,00 zł Ocena efektywności
Nowy Port 2030+ Gdańsk Rewitalizacja Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto: 1 204 014 000 zł - podano wartość przychodów zgodnie z zapisami Art. 6 ust. 1 ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi Nabór wniosków
Rewitalizacja otoczenia Bazaru Różyckiego kwartału: Targowa - Ząbkowska - Brzeska – Kijowska Warszawa Rewitalizacja 450 000 000,00 zł Wybór doradców
Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu. Wrocław Infrastruktura transportowa 732 000 000,00 zł Wybór doradców
„Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie nową siedzibą Urzędu Miasta Łodzi przy rynku Kobro (Nowe Centrum Łodzi) wraz z parkingiem podziemnym oraz zaprojektowaniem i zagospodarowaniem płyty rynku Kobro” Łódź Budynki publiczne Brak danych Prowadzenie negocjacji
Wybór partnera do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulic Zachodniej, Zgierskiej, Krótkiej” Łódź Rewitalizacja Brak danych Prowadzenie negocjacji
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łomianki Łomianki Efektywność energetyczna 9 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Zagospodarowanie nieruchomości na terenie Parku Praskiego Warszawa Budynki publiczne 30 000 000,00 zł Wybór doradców
Rozbudowa bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych oraz budowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia“ w formule PPP. Rumia Budynki publiczne 31 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa nowej siedziby urzędu miejskiego w Łomiankach Łomianki Budynki publiczne 35 000 000,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin. Koszalin Efektywność energetyczna 45 540 348,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa i przebudowa oraz utrzymanie dróg w formule PPP w osiedlu Siemianice Słupsk Infrastruktura transportowa 46 800 000,00 zł Nabór wniosków
Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego Rumia Budynki publiczne 50 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Rewaloryzacja i eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie. Warszawa Rewitalizacja 52 000 000,00 zł Składanie i ocena ofert
Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemami usprawniającymi ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim Koszalin Ochrona zdrowia 56 910 569,11 zł Prowadzenie negocjacji
Operator Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Kraków Rewitalizacja 61 955 270,79 zł Prowadzenie negocjacji
Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria. Warszawa Budynki publiczne 60 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów. Warszawa Edukacja 95 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki Marki Infrastruktura transportowa 67 354 593,40 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach Żory Mieszkalnictwo 116 750 140,00 zł Prowadzenie negocjacji
Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie. Warszawa Sport i turystyka 644 380 066,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego cały kraj Budynki publiczne 674 401 286,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia Gdynia Infrastruktura transportowa 4 382 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji

XLS CSV JSON

XLS CSV JSON