Przejdź do treści
Strona główna

Baza potencjalnych projektów PPP

Baza potencjalnych projektów PPP

Baza potencjalnych projektów PPP zawiera inwestycje znajdujące się w fazie przygotowania począwszy od etapu wyboru doradców, oceny efektywności i kolejnych. Umożliwia filtrowanie i generowanie raportów, uwzględniając także etap przygotowania projektów (w podziale na: poszukiwanie doradcy, analizy przedrealizacyjne, nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert). Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce. Baza zaktualizowana na stan z dnia 30 czerwca 2021 r. Zamierzenia inwestycyjne PPP będące na etapie pomysłu będą przez nas monitorowane, jednak do Bazy zostaną wprowadzone dopiero po osiągnięciu odpowiedniego stopnia przygotowania projektu. Lista projektów będących na etapie pomysłu jest również publikowana na stronie internetowej.

Formularz zgłoszeniowy

Mapa potencjalnych projektów PPP

Liczba potencjalnych projektów z uwzględnieniem podziału na województwa.

Baza potencjalnych projektów PPP
Liczba potencjalnych projektów 76 Łączna szacowana wartość (netto) 9 540 666 936,26 zł Sprawdź projekty

Baza potencjalnych projektów PPP

Baza umożliwia filtrowanie i generowanie odpowiednich raportów według dostępnych kryteriów, pod zestawieniem dostępna jest również opcja wyeksportowania częściowego lub pełnego raportu w zestawieniu Excel.

Nazwa potencjalnych projektów Lokalizacja Sektor Szacowana wartość Status realizacji inwestycji
Budowa Centrum Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie Szczecin Infrastruktura transportowa Brak danych Wybór doradców
PPP w uzdrowisku Sopot Sopot Ochrona zdrowia Brak danych Ocena efektywności
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w formule PPP. Kudowa-Zdrój Mieszkalnictwo 20 000 000,00 zł Wybór doradców
Budowa Urzędu Statystycznego w Warszawie Warszawa Budynki publiczne 32 483 739,84 zł Wybór doradców
Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie Iława Efektywność energetyczna 50 000 000,00 zł Wybór doradców
Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemami usprawniającymi ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim Koszalin Ochrona zdrowia 56 910 569,11 zł Ocena efektywności
Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów we Włocławku Włocławek Gospodarka odpadami 250 000 000,00 zł Wybór doradców
Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie. Warszawa Sport i turystyka 325 093 000,00 zł Wybór doradców
Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu. Wrocław Infrastruktura transportowa 732 000 000,00 zł Wybór doradców
Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i utrzymanie nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED Ełk Efektywność energetyczna Brak danych Ocena efektywności
Budowa schroniska dla zwierząt na terenie gminy Mogilno Mogilno Inne 1 000 000,00 zł Ocena efektywności
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanego w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu Otrębusy Sport i turystyka 1 438 636,00 zł Ocena efektywności
Budowa parkingu w miejscowości Mogilno Mogilno Infrastruktura transportowa 4 000 000,00 zł Ocena efektywności
Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego basenu kąpielowego na kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska Czerwieńsk Sport i turystyka 7 640 569,00 zł Ocena efektywności
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mogilno Mogilno Mieszkalnictwo 8 000 000,00 zł Ocena efektywności
Poprawa efektywności energetycznej Gminy Wyszków poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Wyszków Efektywność energetyczna 8 000 000,00 zł Ocena efektywności
Parking naziemny przy siedzibie LUW Gorzów Wielkopolski Infrastruktura transportowa 8 000 000,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łomianki Łomianki Efektywność energetyczna 9 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie. Święta Katarzyna Mieszkalnictwo 10 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa basenów pływających na Wiśle. Warszawa Sport i turystyka 10 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w m. Wola Osowińska, gmina Borki. Wola Osowińska Gospodarka wodno-kanalizacyjna 12 650 000,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji na terenie Miasta Wschowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego Wschowa Gospodarka wodno-kanalizacyjna 15 000 000,00 zł Ocena efektywności
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Będów i Nietkowice - P5 Nietkowice, budowa kanalizacji tłocznej Będów - Nietkowice, budowa oczyszczalni ścieków w m. Bródki oraz budowa stacji uzdatniania wody w m. Czerwieńsk Będów, Nietkowice, Bródki, Czerwieńsk Gospodarka wodno-kanalizacyjna 17 856 054,83 zł Ocena efektywności
Budowa lodowiska krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krośnie. Krosno Sport i turystyka 22 000 000,00 zł Ocena efektywności
Przebudowa i zagospodarowanie obszaru promenady nadmorskiej w Ustce Ustka Budynki publiczne 22 226 100,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin. Koszalin Efektywność energetyczna 24 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa Centrum Administracyjno-Usługowego we Wschowie Wschowa Budynki publiczne 25 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budynek kulturalno - usługowy i zagospodarowanie terenu w Porcie Czerniakowskim. Warszawa Kultura 25 000 000,00 zł Ocena efektywności
Parking podziemny na terenie Folwarku Zachodniego i Wschodniego Warszawa Infrastruktura transportowa 44 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa dróg powiatowych w powiecie puckim w formule PPP Puck Infrastruktura transportowa 25 000 000,00 zł Ocena efektywności
Centrum sportu w Kaliszu - rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka sportu, rehabilitacji i Rekreacji przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu wraz z utrzymaniem powstałej infrastruktury Kalisz Infrastruktura transportowa 25 000 000,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. w formule partnerstwa publiczno prywatnego Polkowice Sport i turystyka 28 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa Szkoły z oddziałami przedszkolnymi Kobyłka Edukacja 29 000 000,00 zł Ocena efektywności
Kompleksowe zagospodarowanie plaży miejskiej w Gizycku na cele turystyczno-rekreacyjno-usługowe w formule partnerstwa publiczno-prywatnego etap I Giżycko Sport i turystyka 32 000 000,00 zł Ocena efektywności
Operator Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Kraków Rewitalizacja 40 000 000,00 zł Wybór doradców
Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Katowice Rewitalizacja 44 715 000,00 zł Ocena efektywności
Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego. Kielce Infrastruktura transportowa 48 585 000,00 zł Ocena efektywności
Zakup i dostawa autobusów oraz budowa bazy transportowej w formule PPP Piaski Infrastruktura transportowa 50 000 000,00 zł Ocena efektywności
"Europejskie Centrum Diagnostyki Obrazowej, Molekularnej i Metabolicznej Matki i Dziecka w Warszawie” oraz „Centrum Kliniczne Matki i Dziecka” - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Warszawa Ochrona zdrowia 50 245 000,00 zł Ocena efektywności
Zagospodarowanie kwartału w centrum Miasta Tarnowskie Góry po byłych zakładach odzieżowych Tarmilo w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Tarnowskie Góry Rewitalizacja 59 322 850,00 zł Ocena efektywności
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku urzędu miasta we Włocławku przy ul. Tumskiej. Włocławek Mieszkalnictwo 64 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie Leszno Sport i turystyka 80 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii jako jedno z działań rewitalizacyjnych na obszarze Starego Rynku w Łodzi Łódź Rewitalizacja 100 000 000,00 zł Ocena efektywności
Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz Efektywność energetyczna 100 000 000,00 zł Ocena efektywności
Zagospodarowanie Fortu Służewiec. Warszawa Rewitalizacja 100 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa konstancińskiego centrum uzdrowiskowego. Konstancin-Jeziorna Ochrona zdrowia 100 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz infrastrukturą Ornontowice Gospodarka wodno-kanalizacyjna 115 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego cały kraj Budynki publiczne 303 889 600,00 zł Ocena efektywności
Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku Gdańsk Rewitalizacja 367 946 000,00 zł Ocena efektywności
Rewitalizacja kwartału Targowa - Ząbkowska - Brzeska - Kijowska Warszawa Rewitalizacja 400 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa stopnia wodnego Lubiąż. Lubiąż Infrastruktura transportowa 413 162 200,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja i budowa budynków mieszkalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Polkowice Mieszkalnictwo 500 000 000,00 zł Ocena efektywności
Rewitalizacja famuł fabrykanckich przy ul. Ogrodowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na zaprojektowaniu, wyremontowaniu oraz eksploatacji famuł fabrykanckich w Łodzi. Łódź Rewitalizacja Brak danych Nabór wniosków
Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań Lubań Sport i turystyka 3 700 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza Szydłowiec Sport i turystyka 5 908 319,00 zł Nabór wniosków
Budowa i eksploatacja Wielofunkcyjnego Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym koło Dywit. Olsztyn Inne 8 655 000,00 zł Składanie i ocena ofert
Budowa oraz utrzymanie letnie i zimowe dróg lokalnych, tj. Ul. Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo oraz Ul. Wilczej w Mieście Wałcz, wraz z infrastrukturą podziemną (kanalizacją deszczową) w formule partnerstwa publiczno - prywatnego Wałcz Infrastruktura transportowa 8 228 503,31 zł Nabór wniosków
Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Mikołów Rewitalizacja 9 300 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa kolumbariów w Gdańsku na cmentarzu Oliwskim i cmentarzu Srebrzysko Gdańsk Inne 14 584 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP Rawicz Efektywność energetyczna 15 740 445,51 zł Prowadzenie negocjacji
Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała Boguchwała Sport i turystyka 15 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP Wiązowna Efektywność energetyczna 18 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pobiedziska Pobiedziska Infrastruktura transportowa 35 000 000,00 zł Ocena efektywności
Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: ZP/PPP/1/2018 Wrocław Kultura 22 450 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka Płock Sport i turystyka 24 810 974,00 zł Nabór wniosków
Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mikołowie. Mikołów Efektywność energetyczna 30 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule PPP. Płock Efektywność energetyczna 30 814 100,00 zł Prowadzenie negocjacji
Rozbudowa bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych oraz budowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia“ w formule PPP. Rumia Budynki publiczne 31 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego Rumia Budynki publiczne 50 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Rewaloryzacja i eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie. Warszawa Budynki publiczne 52 000 000,00 zł Nabór wniosków
Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria. Warszawa Budynki publiczne 60 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów. Warszawa Edukacja 65 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji Tarnów Edukacja 66 666 666,67 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach Żory Mieszkalnictwo 76 644 609,00 zł Nabór wniosków
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn Usługi transportowe 130 000 000,00 zł Nabór wniosków
Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia Gdynia Infrastruktura transportowa 3 950 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji