Przejdź do treści
Strona główna

Baza potencjalnych projektów PPP

Baza potencjalnych projektów PPP zawiera inwestycje znajdujące się w fazie przygotowania począwszy od etapu wyboru doradców, oceny efektywności i kolejnych. Umożliwia filtrowanie i generowanie raportów, uwzględniając także etap przygotowania projektów (w podziale na: poszukiwanie doradcy, analizy przedrealizacyjne, nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert). Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce. Zamierzenia inwestycyjne PPP będące na etapie pomysłu będą przez nas monitorowane, jednak do Bazy zostaną wprowadzone dopiero po osiągnięciu odpowiedniego stopnia przygotowania projektu. Lista projektów będących na etapie pomysłu jest również publikowana na stronie internetowej. Baza zaktualizowana na stan z dnia 31 marca 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy

Mapa potencjalnych projektów PPP

Liczba potencjalnych projektów z uwzględnieniem podziału na województwa.

Baza potencjalnych projektów PPP
0
0
0
0
0
Liczba potencjalnych projektów 47 Łączna szacowana wartość (netto) 9 749 841 478,36 zł Sprawdź projekty

Baza potencjalnych projektów PPP

Baza umożliwia filtrowanie i generowanie odpowiednich raportów według dostępnych kryteriów, pod zestawieniem dostępna jest również opcja wyeksportowania częściowego lub pełnego raportu w zestawieniu Excel.

Nazwa potencjalnych projektów Lokalizacja Sektor Szacowana wartość Status realizacji inwestycji
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Szczecinie w modelu EPC Szczecin Efektywność energetyczna Brak danych Ocena efektywności
Pełnienie funkcji operatora infrastruktury nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na terenie gminy Ciechanowiec Ciechanowiec Telekomunikacja 190 000,00 zł Składanie i ocena ofert
PPP w uzdrowisku Sopot Sopot Ochrona zdrowia Brak danych Ocena efektywności
Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie Łódź Sport i turystyka Wartość inwestycji zostanie podana na etapie składania ofert po przeprowadzeniu negocjacji. Składanie i ocena ofert
Budowa schroniska dla zwierząt na terenie gminy Mogilno Mogilno Inne 1 000 000,00 zł Ocena efektywności
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanego w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu Otrębusy Sport i turystyka 1 438 636,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno Mielno Efektywność energetyczna 2 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa parkingu w miejscowości Mogilno Mogilno Infrastruktura transportowa 4 000 000,00 zł Ocena efektywności
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w gminie Krzywda Krzywda Efektywność energetyczna 5 500 000,00 zł Wybór oferty i zamknięcie komercyjne
Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego basenu kąpielowego na kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska Czerwieńsk Sport i turystyka 7 640 569,00 zł Ocena efektywności
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mogilno Mogilno Mieszkalnictwo 8 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie. Święta Katarzyna Mieszkalnictwo 10 000 000,00 zł Ocena efektywności
Koncesja na budowę i utrzymanie 262 wiat przystankowych na terenie Miasta Gdyni w formule partnerstwa publiczno – prywatnego PPP Gdynia Infrastruktura transportowa 19 881 857,20 zł Wybór doradców
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Konin Efektywność energetyczna 34 660 789,40 zł Ocena efektywności
Zaprojektowanie, wybudowanie oraz utrzymanie dróg gminnych, na terenie gminy Siechnice Siechnice Infrastruktura transportowa 40 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa dróg powiatowych w powiecie puckim w formule PPP Puck Infrastruktura transportowa 48 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa Urzędu Statystycznego w Warszawie Warszawa Budynki publiczne 32 483 739,84 zł Wybór doradców
Zakup i dostawa autobusów oraz budowa bazy transportowej w formule PPP Piaski Infrastruktura transportowa 50 000 000,00 zł Ocena efektywności
Budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii jako jedno z działań rewitalizacyjnych na obszarze Starego Rynku w Łodzi Łódź Rewitalizacja 42 414 015,00 zł Ocena efektywności
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski Efektywność energetyczna 108 000 000,00 zł Nabór wniosków
Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Katowice Rewitalizacja 154 500 000,00 zł Ocena efektywności
Trasa Warszawska Konin Infrastruktura transportowa 161 973 847,45 zł Ocena efektywności
Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie Kraków Efektywność energetyczna 69 684 846,34 zł Nabór wniosków
Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów we Włocławku Włocławek Gospodarka odpadami 250 000 000,00 zł Ocena efektywności
Nowy Port 2030+ Gdańsk Rewitalizacja 1 204 014 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Zagospodarowanie nieruchomości w obszarze rewitalizacji na Pradze Północ wraz z miejską częścią Bazaru Różyckiego. Warszawa Rewitalizacja 450 000 000,00 zł Wybór doradców
Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu. Wrocław Infrastruktura transportowa 732 000 000,00 zł Wybór doradców
„Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie nową siedzibą Urzędu Miasta Łodzi przy rynku Kobro (Nowe Centrum Łodzi) wraz z parkingiem podziemnym oraz zaprojektowaniem i zagospodarowaniem płyty rynku Kobro” Łódź Budynki publiczne Brak danych Prowadzenie negocjacji
Wybór partnera do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulic Zachodniej, Zgierskiej, Krótkiej” Łódź Rewitalizacja Brak danych Prowadzenie negocjacji
Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej na terenie Gminy Nurzec-Stacja Nurzec-Stacja Telekomunikacja 155 329,02 zł Nabór wniosków
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łomianki Łomianki Efektywność energetyczna 9 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa parkingu wielopoziomowego w formule PPP w Cieszynie Cieszyn Infrastruktura transportowa 19 819 000,00 zł Składanie i ocena ofert
Budowa kolumbariów w Gdańsku na cmentarzu oliwskim i cmentarzu Srebrzysko Gdańsk Inne 20 665 700,00 zł Składanie i ocena ofert
Zagospodarowanie nieruchomości na terenie Parku Praskiego Warszawa Budynki publiczne 30 000 000,00 zł Ocena efektywności
Rozbudowa bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych oraz budowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia“ w formule PPP. Rumia Budynki publiczne 31 000 000,00 zł Składanie i ocena ofert
Budowa nowej siedziby urzędu miejskiego w Łomiankach Łomianki Budynki publiczne 35 000 000,00 zł Ocena efektywności
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin. Koszalin Efektywność energetyczna 45 540 348,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa i przebudowa oraz utrzymanie dróg w formule PPP w osiedlu Siemianice Słupsk Infrastruktura transportowa 46 800 000,00 zł Nabór wniosków
Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego Rumia Budynki publiczne 50 000 000,00 zł Składanie i ocena ofert
Rewaloryzacja i eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie. Warszawa Rewitalizacja 52 000 000,00 zł Wybór oferty i zamknięcie komercyjne
Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemami usprawniającymi ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim Koszalin Ochrona zdrowia 56 910 569,11 zł Prowadzenie negocjacji
Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria. Warszawa Budynki publiczne 60 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów. Warszawa Edukacja 95 000 000,00 zł Składanie i ocena ofert
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach Żory Mieszkalnictwo 147 975 377,00 zł Składanie i ocena ofert
Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie. Warszawa Sport i turystyka 644 380 066,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego cały kraj Budynki publiczne 586 212 789,00 zł Prowadzenie negocjacji
Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia Gdynia Infrastruktura transportowa 4 382 000 000,00 zł Prowadzenie negocjacji

XLS CSV JSON

XLS CSV JSON