Przejdź do treści
Strona główna

Praktyczne doświadczenia

Praktyczne doświadczenia

Dobre przygotowanie projektu to klucz do sukcesu każdej inwestycji, realizowanej nie tylko w formule PPP, dlatego też konieczne jest pozyskanie wiedzy i wykorzystanie doświadczeń i umiejętności sektora publicznego i prywatnego z różnych etapów realizacji inwestycji PPP.

Poniżej prezentowane są inwestycje (rządowe i samorządowe) wraz z dokumentacją opracowaną w trakcie procesu przygotowania projektów i wyboru partnera prywatnego charakterystyczna dla różnorodnych sektorów.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna Budynki publiczne Efektywność energetyczna - termomodernizacja Gospodarka odpadami-elektrociepłownie Kultura Inne Infrastruktura portowa Infrastruktura transportowa Ochrona zdrowia Efektywność energetyczna - oświetlenie Parkingi

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od kilkunastu lat wspiera pomysły i przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych do realizacji w formule PPP z różnorodnych branż i specjalizacji.

Efektem zapewniania kompleksowego wsparcia doradczego z obszaru prawnego, finansowo – ekonomicznego i technicznego jest szereg dokumentów i materiałów, które pomogą w zrozumieniu specyfiki projektów PPP. Na bazie tych doświadczeń z wybranych przedsięwzięć realizowanych w formule PPP prezentowana jest dokumentacja projektowa, która może być wykorzystywana podczas przygotowywania inwestycji w różnych sektorach i specjalizacjach