Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku oświatowego w Gminie Piekoszów tj. Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie, oraz realizacja działań modernizacyjnych w zakresie zmniejszenia kosztów energii cieplnej i energii elektrycznej w wymienionym budynku użyteczności publicznej. Zakres termomodernizacji i modernizacji obejmuje wszystkie działania efektywne ekonomicznie z zapewnieniem wymaganych parametrów użytkowych w modernizowanym obiekcie.
Podmiot publiczny Urząd Gminy w Piekoszowie
Partner prywatny Siemens Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Piekoszów
Województwo Świętokrzyskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 07-07-2014r.
Data podpisania umowy 28-10-2014
Data zamknięcia finansowego 28-10-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 10-08-2029
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 6 576 134,25 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Partner prywatny sfinansuje przedsięwzięcie ze środków własnych (ewentualnie kredytu).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko popytu na budynki objęte projektem. Ryzyko związane z udostępnieniem składników majątkowych zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy i ryzyko dostępności, w tym ryzyko osiągnięcia zakładanego poziomu oszczędności energetycznej.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Płatność podmiotu publicznego zależnie do poziomu dostępności.
Kontakt do instytucji E-mail: gmina@piekoszow.pl
Tel.: 41 300 44 00