Przejdź do treści
Strona główna

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku
Syntetyczny opis projektu Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Płock i regionu dostępu do całorocznej, wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej i rekreacji wodnej, a tym samym wzbogacenie obecnej oferty programowej o nowe usługi sportowe, rekreacyjne, dla osób w różnym przedziale wiekowym oraz o różnym stanie zdrowia i poziomie sprawności.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Płocka
Partner prywatny Warbud PPP 4 Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Płock
Województwo Mazowieckie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 05-04-2017r.
Data podpisania umowy 29-04-2021
Data zamknięcia finansowego 23-12-2021
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 29-01-2044
Okres umowy (miesiące) 273
Okres umowy (lata) 22 lata 7 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 104 196 668,24 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie dłużne (np. kredyt bankowy)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko popytu, ryzyko polityczne, ryzyko zmian przeznaczenia obiektu lub jego części.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy, ryzyko dostępności, ryzyko gwarancji jakości, ryzyko popytu na powierchni komercyjnej, ryzyko dochowania limtów zużycia mediów wskazanych w ofercie.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Brak danych
Kontakt do instytucji E-mail: info@plock.eu
Tel.: 24 367 15 84