Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno.

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi dostaw służących modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej gminy Mielno oraz utrzymanie obiektów, w tym zarządzanie gospodarką energetyczną w tych obiektach, czego rezultatem będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w budynkach objętych zakresem przedsięwzięcia.
Podmiot publiczny Gmina Mielno
Partner prywatny Gmina miejsko-wiejska
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Mielno
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 18-09-2019
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 13 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um@gmina.mielno.pl
Tel.: 94 345 98 30