Przejdź do treści
Strona główna

Wybudowanie i utrzymanie ulic z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach.

Wybudowanie i utrzymanie ulic z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach.
Syntetyczny opis projektu Budowa i utrzymanie 502m ul. Cichej (od drogi krajowej 94 do ul. Sportowej wraz ze zjazdem z drogi krajowej), 163m ul. Wiśniowej (od ul. Sportowej do ul. Spacerowej), 120m ul. Sportowej (od ul. Cichej do ul. Polnej) w Marcinkowicach z chodnikami, wjazdami na posesję wraz z odwodnieniem ulic i odprowadzeniem wód przez ul. Kruczą do istniejącego rowu, budowa oświetlenia ulicznego oraz budowa kanałów bocznych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do granicy działek w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Podmiot publiczny Gmina Oława - Urząd Gminy Oława
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Marcinkowice, gm. Oława
Województwo Dolnośląskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 05-04-2018r.
Data podpisania umowy 08-06-2018
Data zamknięcia finansowego 08-06-2018
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-12-2030
Okres umowy (miesiące) 151
Okres umowy (lata) 12 lat 7 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 5 919 348,10 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Realizacja inwestycji i jej utrzymanie: podmiot prywatny - kredyt. Refundacja wydatków: gmina.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Wszystkie ryzyka związane z przedsięwzięciem ponosi partner prywatny.
Ryzyka po stronie prywatnej Wszystkie ryzyka związane z przedsięwzięciem ponosi partner prywatny.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Opłata za dostępność po stronie gminy.
Kontakt do instytucji E-mail: przetargi@gminaolawa.pl
Tel.: 71 381 22 27