Przejdź do treści
Strona główna

Korzyści z projektów hybrydowych

Korzyści z realizacji projektów hybrydowych

Korzysci-z-PH

 • preferencyjne warunki wsparcia dla projektów realizowanych w formule PPP. Określenie preferencji zostanie dokonane na etapie przygotowania szczegółowego opisu priorytetów Programów Regionalnych oraz regulaminów naboru, w tym kryteriów wyboru projektów.

  Preferencje mają postać:

 

 • oddzielnej alokacji na projekty hybrydowe
 • preferencji punktowych dla projektów hybrydowych w ramach naborów
 • ujęcia projektów hybrydowych na listach indykatywnych projektów do wsparcia w ramach RPO.

 

 • kompleksowe wsparcie świadczone przez zespół wyspecjalizowanych ekspertów na każdym etapie projektu – od pomocy w przygotowaniu analiz oceny efektywności przez asystę w przygotowaniu postępowania na wybór partnera prywatnego, negocjacjach z potencjalnymi partnerami prywatnymi, opracowaniu projektu umowy o PPP, po zamknięcie finansowe projektu (https://www.ppp.gov.pl/doradztwo-nabor-ppp-1/ )
 • zaangażowanie środków europejskich, co pozwala na brak konieczności wniesienia wkładu własnego do projektu oraz obniża wartość środków, które podmiot publiczny musi wydać ze swojego budżetu,
 • uzyskanie oszczędności na etapie eksploatacji infrastruktury – bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych,
 • przeniesienie części ryzyk, w tym zwłaszcza ryzyka budowy i dostępności infrastruktury, na partnera prywatnego, czyli stronę, który lepiej potrafi nim zarządzać,
 • uzyskanie dostępu do wiedzy i doświadczenia partnera prywatnego, co w przyszłości przekłada się na poprawę jakości usług publicznych,
 • przeniesienie na partnera prywatnego zadań związanych z zarządzaniem danym obiektem
  i zapewnieniem usług publicznych – podmiot publiczny może skupić się na monitorowaniu jakości działania partnera prywatnego.