Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na przebudowę, sfinansowanie i eksploatację budynku na dz. nr 1682/7 przy ul. Sportowej w Bolewicach.

Koncesja na przebudowę, sfinansowanie i eksploatację budynku na dz. nr 1682/7 przy ul. Sportowej w Bolewicach.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji są roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na działalność edukacyjno-oświatową (np. przedszkole), kulturalną. W modernizowanych pomieszczeniach zostanie zmienione wykończenie pomieszczeń oraz ich wyposażenie, które uwzględnia wszelkie wymagania związane z opieką i wychowaniem dzieci oraz zapewnienia im wyżywienia.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Miedzichowo
Partner prywatny Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Bolewice
Województwo Wielkopolskie
Sektor Edukacja
Data wszczęcia postępowania 04-04-2013r.
Data podpisania umowy 29-05-2013
Data zamknięcia finansowego 29-05-2013
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 18-01-2038
Okres umowy (miesiące) 300
Okres umowy (lata) 25 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 942 772,90 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Partner prywatny finansuje 100% nakładów inwestycyjnych koniecznych do zrealizowania przedsięwzięcia (wartość nominalna nakładów inwestycyjnych strony prywatnej: 942 772,90 zł brutto). Wartość usług nie była szacowana.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko udostępnienia koncesjonariuszowi infrastruktury zaangażowanej w realizację umowy (stan prawny i techniczny udostępnionego obiektu).
Ryzyka po stronie prywatnej W okresie wykonywania koncesji Koncesjonariusz zobowiązany jest do utrzymywania budynku w stanie technicznym umożliwiającym spełnianie przez niego zaplanowanej funkcji, dokonywać przeglądów, remontów bieżących i kapitalnych oraz utrzymywać w należytym stanie place, ciągi piesze i zieleń w obrębie nieruchomości i ubezpieczyć budynki od wszelkich ryzyk.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Jedyną formą wynagrodzenia Koncesjonariusza będzie możliwość pobierania pożytków z użytkowania budynku.
Kontakt do instytucji E-mail: ug-miedzichowo@post.pl
Tel.: 61 441 02 40