Przejdź do treści
Strona główna

Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP

Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy/partnera prywatnego odpowiedzialnego za realizację projektu obejmującego sfinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji, przebudowy i rozbudowy oświetlenia na terenie gminy Wiązowna, wdrożenie inteligentnego systemu sterowania, a następnie świadczenie usług eksploatacji (zarządzanie i utrzymanie) wytworzonej, zmodernizowanej i istniejącej infrastruktury w celu uzyskania zagwarantowanego w ofercie efektu energetycznego, polegającego na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej oraz zapewnieniu określonego standardu dostępności.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Wiązowna
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Wiązowna
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 13-11-2020
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 18 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@wiazowna.pl
Tel.: 22-512-58-00