Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań

Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem jest przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi robót instalacyjnych i montażowych w zakresie modernizacji funkcjonalnej i głębokiej modernizacji energetycznej infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań, oraz techniczne utrzymanie obiektu, obejmujące w szczególności zarządzanie gospodarką energetyczną w obiekcie. Rezultatem wykonanych prac będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w obiekcie.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Lubań
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Lubań
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 31-12-2019
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 3 700 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: boi.um@miastoluban.pl
Tel.: 75 646 44 00