Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tuchomie zakres II w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2024 r.

Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tuchomie zakres II w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2024 r.
Syntetyczny opis projektu Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tuchomie oraz obsługa urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchomie zakres II, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zmianami). Zakres II świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmuje obszar Gminy Tuchomie zaopatrywany w wodę z ujęcia wody Ciemno.
Podmiot publiczny Gmina Tuchomie
Partner prywatny Konserwacja Wodociągu i Sprzedaż Wody Jan Wirkus, 77-134 Ciemno
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Tuchomia
Województwo Pomorskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 02-09-2021r.
Data podpisania umowy 29-10-2021
Data zamknięcia finansowego 29-10-2021
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-04-2024
Okres umowy (miesiące) 30
Okres umowy (lata) 2 lata i 6 msc
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 3 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Brak danych
Ryzyka po stronie prywatnej Brak danych
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Brak danych
Kontakt do instytucji E-mail: biuro@tuchomie.pl
Tel.: 598215040