Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni "Neptun" w Gliwicach.

Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni "Neptun" w Gliwicach.
Syntetyczny opis projektu Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy i zarządzanie tymi usługami przez okres 60 miesięcy.
Podmiot publiczny Miasto Gliwice - Urząd Miejski w Gliwicach
Partner prywatny Bańczyk Jacek IQ Service (ul. Dzionkarzy 1, 44-119 Gliwice)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gliwice
Województwo Śląskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 08-06-2018r.
Data podpisania umowy 08-08-2018
Data zamknięcia finansowego 08-08-2018
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 09-08-2023
Okres umowy (miesiące) 60
Okres umowy (lata) 5 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 4 981 500,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Nie dotyczy.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy ppp koncesji. Ryzyko popytu w zakresie w jakim wnoszone są płatności na rzecz partnera (mniejsza część ryzyka popytu).
Ryzyka po stronie prywatnej Wszelkie ryzyka wykonywania przedmiotu koncesji (dostępności, popytu).
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Przychód wykonawcy w okresie obowiązywania umowy stanowić będą: a) prawo do pobierania pożytków, w tym opłaty pobierane od użytkowników obiektu, opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy powierzchni, pomieszczeń (niecki basenowe, tory pływackie, baseny z hydromasażem, zjeżdżalnia, sauny, salka fitness, bawialnia dla dzieci), b) dopłata Zamawiającego do kosztów związanych ze świadczeniem usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” i zarządzanie tymi usługami.
Kontakt do instytucji E-mail: ksp@um.gliwice.pl
Tel.: 32 239 12 71