Przejdź do treści
Strona główna

Wybór partnera prywatnego w zakresie uruchomienia linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka.

Wybór partnera prywatnego w zakresie uruchomienia linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest: 1. Wybór partnera prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym: Uruchomienie linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka. W ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny będzie zobowiązany do zapewnienia przewozów osób na terenie Gminy Ustka, w określonych godzinach, w tym zapewnienie dojazdu uczniów do szkół.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Ustka
Partner prywatny Lazur Sp. z o.o. oraz Usługi Przewozowe "Ramzes"
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Ustka
Województwo Pomorskie
Sektor Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 25-02-2010r.
Data podpisania umowy 07-07-2010
Data zamknięcia finansowego 07-07-2010
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 19-10-2013
Okres umowy (miesiące) 40
Okres umowy (lata) 3 lata 4 miesiące
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 460 903,81 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Koncesja realizowana jest w oparciu o tabor partnera prywatnego. W ramach wynagrodzenia podmiot publiczny refunduje całość nakładów eksploatacyjnych poniesionych przez partnera prywatnego. Wartość nominalna tych nakładów to 460 903,81 zł. Brak danych dotyczących struktury finansowania po stronie prywatnej.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko wyboru właściwej formy realizacji zadania publicznego.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner prywatny ponosi ryzyko dostępności i częściowo ryzyko popytu (część przychodów związana z przejazdami pasażerów indywidualnych).
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Pożytkami Partnera Prywatnego są przychody ze sprzedaży biletów miesięcznych oraz dodatkowych przewozów uczniów zleconych przez Zamawiającego, a także przychody ze sprzedaży biletów dla indywidualnych pasażerów.
Kontakt do instytucji E-mail: wojt@ustka.ug.gov.pl
Tel.: 59 815 24 00