Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce.

Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych usług w zakresie organizacji, pozyskiwania, prowadzenia i produkcji imprez zapewniających optymalne wykorzystanie potencjału obiektu Koncesjodawcy, w tym w zakresie kreowania i promowania ich marki, a także usług w zakresie utrzymania i zarządzania (technicznego, eksploatacyjnego oraz komercyjnego) Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego zgodnie z jego przeznaczeniem.
Podmiot publiczny Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Partner prywatny CWK-Operator Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 953
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Rzeszów / Jasionka
Województwo Podkarpackie
Sektor Kultura
Data wszczęcia postępowania 02-09-2014r.
Data podpisania umowy 29-04-2016
Data zamknięcia finansowego 29-04-2016
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-06-2031
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 43 277 550,00 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie eksploatacji obiektu w całości przez Koncesjonariusza.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Koncesjodawca ponosi ryzyko związane z wyborem Koncesjonariusza.
Ryzyka po stronie prywatnej Koncesjonariusz ponosi pełne ryzyko związane z wykonywaniem przedmiotu koncesji.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza za wykonywanie przedmiotu koncesji jest prawo do wykonywania usług będących przedmiotem koncesji oraz płatność ze strony Koncesjodawcy.
Kontakt do instytucji E-mail: marszalek@podkarpackie.pl
Tel.: 17 850 17 76