Przejdź do treści
Strona główna

Gospodarka odpadami-elektrociepłownie

Zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni w Olsztynie.

Inwestycja ma na celu zapewnienie dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie z jednoczesnym zagospodarowaniem frakcji energetycznej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów pochodzenia komunalnego z terenu województwa warmińsko - mazurskiego.

Partner Prywatny odpowiedzialny jest za zaprojektowanie i budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z Kotłownią Szczytową i infrastrukturą towarzyszącą, zarządzanie infrastrukturą, w tym operowanie i serwisowanie, realizację dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, termiczne przekształcenie frakcji energetycznej z odpadów wraz z odzyskiem energii, produkcję i sprzedaż energii elektrycznej.

Projekt jest realizowany w formule hybrydowej, co oznacza że finansowanie pochodzi ze środków własnych Partnera Prywatnego, a podmiot publiczny wniósł wkład w postaci dofinansowania na realizację przedsięwzięcia ze środków unijnych.

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji

 

 

System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Projekt budowy systemu gospodarki odpadami dla miasta Poznania, obejmuje realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu, finansowaniu oraz zarządzaniu i utrzymaniu kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu.

Przygotowania projektu rozpoczęły się już w 2007 r., tj. od umieszczenia inwestycji na liście projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ). Obecnie trwa okres eksploatacji instalacji oddanej do użytku w 2016 r.

Więcej szczegółów o projekcie