Przejdź do treści
Strona główna

Efektywność energetyczna - termomodernizacja

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie kompleksowej modernizacji energetycznej 27 obiektów użyteczności publicznej na terenie Płocka, mającej na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Partner Prywatny zobowiązał się przez okres obowiązywania umowy PPP, do zapewnienia finansowania przedsięwzięcia, tj. do pokrycia kosztów prac projektowych, robót budowlanych, zakupu, montażu i obsługi odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią i usuwania awarii powstałych w okresie utrzymania obiektów w zakresie przeprowadzonej modernizacji.

Środki pieniężne na wynagrodzenie Partnera Prywatnego pochodzą w całości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej modernizacji energetycznej. Podmiot Publiczny nie przewiduje innych płatności na rzecz Partnera Prywatnego.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w listopadzie 2015 r., a okres trwania umowy mija w sierpniu 2033 r.  

 

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji

Energomodernizacja budynków w Sosnowcu

Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz w Mieście Sosnowiec

W ramach projektu, na osiedlu Juliusz w Sosnowcu, przeprowadzono termomodernizację 22 wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budynku żłobka.
Do mieszkań została doprowadzona instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Odnowiono także pomieszczenia służące wcześniej za składy węgla oraz doprowadzono do wszystkich ponad 500 mieszkań sieć ciepłowniczą. W efekcie zlikwidowano prawie tysiąc przestarzałych węglowych pieców, ograniczając emisję pyłów o ponad 81 ton rocznie, a emisję dwutlenku węgla o ponad 8 tys. ton.

Ważną częścią tego projektu było wprowadzenie innowacyjnego systemu zarządzania ciepłem na tym obszarze, w ramach którego przez osiem lat partner prywatny zagwarantował określoną ilość ciepła, zużywanego w tym okresie przez mieszkańców, przy zachowaniu pełnego komfortu cieplnego. Dzięki zaawansowanemu systemowi monitoringu i zarządzania zadeklarowane parametry zużycia ciepła nie są przekraczane, a mieszkańcy oszczędzają na rachunkach za ciepło.

Inwestycja warta ok. 10 ml zł to efekt umowy podpisanej pomiędzy Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych a Zakładem Energetyki Cieplnej w Katowicach.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w czerwcu 2017 r., a okres trwania umowy mija w czerwcu 2026 r.  

 

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

 

Zobacz film o tej inwestycji

 

Termomodernizacja budynków oświatowych w Zgierzu

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza.

W ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych, zostały wykonane szeroko zakrojone prace budowlane poprawiające efektywność energetyczną 24 placówek oświatowych w tym żłobka miejskiego, przedszkoli,  szkół oraz basenu  zlokalizowanych na terenie Miasta Zgierza.

W wyniku przeprowadzenia termomodernizacji przewidywana średnia oszczędność energetyczna wyniesie nawet 60%.

Projekt jest realizowany w formule hybrydowej, co oznacza że finansowanie pochodzi ze środków własnych Partnera Prywatnego, a podmiot publiczny wniósł wkład w postaci dofinansowania na realizację przedsięwzięcia ze środków unijnych.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w styczniu 2017 r., a okres trwania umowy mija w marcu 2034 r.

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Opracowaliśmy również dla Państwa publikację Dobre praktyki PPP. Sektor efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków. Zapraszamy do lektury!

Zobacz film o tej inwestycji

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Karczew i obejmuje kompleksową termomodernizacją 10 budynków użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli oraz ośrodka zdrowia. Początkowo planowano termomodernizację 11 budynków i taki przedmiot zamówienia określono w ogłoszeniu o zamówieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego materiału. Jeden budynek został odrzucony podczas dialogu konkurencyjnego, w związku z niską opłacalnością tego przedsięwzięcia.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w styczniu 2013 r., a okres trwania umowy mija w 2026 r.

Więcej szczegółów o projekcie