Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie budynkiem z przeznaczeniem na lokale socjalne w Oławie.

Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie budynkiem z przeznaczeniem na lokale socjalne w Oławie.
Syntetyczny opis projektu Sporządzenie dokumentacji projektowej, wybudowanie budynku oraz zarządzanie budynkiem z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia opisuje program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Oławie
Partner prywatny MPM DEVELOPMENT Sp. z o.o
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Oława
Województwo Dolnośląskie
Sektor Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania 09-10-2012r.
Data podpisania umowy 22-11-2012
Data zamknięcia finansowego 22-11-2012
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 20-09-2024
Okres umowy (miesiące) 144
Okres umowy (lata) 12 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 5 736 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie – 55% pokrywa partner prywatny lub instytucja finansująca. Dotyczy to kosztów realizacji przedsięwzięcia.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy ppp koncesji oraz wniesieniem wkładu finansowego. Ryzyko regulacyjne i prawne związane z możliwością świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez partnera prywatnego. Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy. Ryzyko dostępności - przez okres trwania umowy partner prywatny utrzymuje i zarządza przedmiotem zamówienia, pobierając pożytki z przedsięwzięcia, ale w mniejszym stopniu, niż wynosić ma bezpośrednia zapłata od podmiotu publicznego i dopłata do świadczonych usług.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem partnera prywatnego są pożytki z eksploatacji wybudowanych mieszkań (czynsz od najemców) oraz dopłaty od podmiotu publicznego rekompensujące obniżenie stawek za wynajem w stosunku do cen rynkowych.
Kontakt do instytucji E-mail: inwestycje@um.olawa.pl
Tel.: 71 303 55 01