Przejdź do treści
Strona główna

Wybór Partnera Prywatnego w celu uruchomienia linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka.

Wybór Partnera Prywatnego w celu uruchomienia linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest Wybór Partnera Prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w celu uruchomienia linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Ustka
Partner prywatny Konsorcjum: Usługi Przewozowe Ramzes Adrian Radomski – Lider konsorcjum; Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.; LAZUR Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Ustka
Województwo Pomorskie
Sektor Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 16-06-2015r.
Data podpisania umowy 17-08-2015
Data zamknięcia finansowego 17-08-2015
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 31-12-2017
Okres umowy (miesiące) 22
Okres umowy (lata) 1 rok 10 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 460 903,81 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie projektu jest zadaniem operatora przewozów. W ramach wynagrodzenia podmiot publiczny refunduje całość nakładów eksploatacyjnych poniesionych przez partnera prywatnego. Wartość nominalna tych nakładów to na dzień 30.06. 2017 r. to 440 762,90 zł. Brak danych dotyczących struktury finansowania po stronie prywatnej.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wyborem właściwej formuły realizacji zadań publicznych. Ryzyko popytu na usługi w tym częściowo ryzyko makroekonomiczne wzrostu cen (kosztów) w relacji do przyjętej formuły ustalania zasad wynagradzania (ceny).
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko związane z dostępnością usługi na zasadach określonych w umowie.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Pożytkiem partnera prywatnego będzie systematyczny wykup karnetów na przewóz uczniów do szkół, zapewniony przez Zamawiającego, a także określona cena biletu za przejazd innych osób, nie objętych karnetem.
Kontakt do instytucji E-mail: wojt@ustka.ug.gov.pl
Tel.: 59 815 24 00