Przejdź do treści
Strona główna

Zarządzanie krytą pływalnią Neptun w Gliwicach.

Zarządzanie krytą pływalnią Neptun w Gliwicach.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest utrzymanie i zarządzanie krytą pływalnią Neptun położoną w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy na części działek nr 1614 i 1615, obręb Sośnica o łącznej powierzchni 4.526,85 m2 przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Koncesjonariusz będzie świadczył usługi objęte koncesją na rzecz osób trzecich w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Gliwicach
Partner prywatny Konsorcjum firm: Kolejowe Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o. oraz IQ Service Jacek Bańczyk.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gliwice
Województwo Śląskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 01-02-2011r.
Data podpisania umowy 08-06-2011
Data zamknięcia finansowego 08-06-2011
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 28-05-2013
Okres umowy (miesiące) 24
Okres umowy (lata) 2 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 1 033 200,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu W okresie koncesji, koncesjonariusz ponosi ryzyko finansowania przedmiotu koncesji. Zgodnie z informacją przekazaną przez podmiot publiczny, nie ponosi on nakładów eksploatacyjnych projektu.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji koncesji. Częściowo ryzyko dostępności (w zakresie, w jakim kontraktuje ją u koncesjonariusza).
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu (większa cześć) oraz ryzyko dostępności w części, w jakiej opłatę wnosi Koncesjodawca.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem koncesjonariusza jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu koncesji oraz dopłaty koncesjodawcy.
Kontakt do instytucji E-mail: boi@um.gliwice.pl
Tel.: 32 238 54 44