Przejdź do treści
Strona główna

Utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Gminie Lipinki.

Utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Gminie Lipinki.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Budowa lub utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Lipinki
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Lipinki
Województwo Małopolskie
Sektor Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 18-03-2016r.
Data podpisania umowy 05-04-2017
Data zamknięcia finansowego 05-04-2017
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 29-12-2020
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP (art. 4 ust. 3)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 10 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Zgodnie z informacją otrzymaną od podmiotu publicznego, partner prywatny ponosi wszelkie nakłady inwestycyjne oraz eksploatacyjne konieczne do zrealizowania przedsięwzięcia.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko regulacyjne związane z systemem finansowania zagospodarowania odpadów i formami prawnymi realizacji tych zadań, jako udziałowca spółki działającej na tym rynku.
Ryzyka po stronie prywatnej Jako udziałowiec spółki celowej ponosi większość ryzyk ekonomicznych związanych z funkcją operatora instalacji służącej zagospodarowaniu odpadami.
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia Udział w zyskach spółki proporcjonalny do zaangażowania (udziału w kapitale).
Kontakt do instytucji E-mail: wojt@gminalipinki.pl
Tel.: 13 447 70 21