Przejdź do treści
Strona główna

Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem w Szydłowcu.

Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem w Szydłowcu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest efektywne administrowanie Hotelem Pod Dębem z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia powstałego w wyniku realizacji projektu obiektu, zachowania wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich założeń projektu.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Szydłowcu
Partner prywatny System Management Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Szydłowiec
Województwo Mazowieckie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 12-02-2014r.
Data podpisania umowy 06-05-2014
Data zamknięcia finansowego 06-05-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 14-03-2024
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 2 754 544,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Nie dotyczy - projekt bez etapu inwestycyjnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko przekazania przedmiotu przedsięwzięcia.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach koncesji. Ryzyko związane z dostępnością (realizacją) zaplanowanych programów atrakcji oraz zadeklarowanych cen usług.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Opłaty od klientów hotelu i za usługi dodatkowe będące przedmiotem koncesji.
Kontakt do instytucji E-mail: urzad@szydlowiec.pl
Tel.: 48 617 86 30