Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowaniu, budowie i utrzymaniu energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Ełk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Zaprojektowaniu, budowie i utrzymaniu energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Ełk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i utrzymanie nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED na terenie Gminy Ełk - zapewnienie nowoczesnych standardów dostępności usług publicznych mieszkańcom Gminy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Podmiot publiczny Gmina Ełk
Partner prywatny Pollight Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Ełk
Województwo Warmińsko-mazurskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 22-07-2022r.
Data podpisania umowy 02-12-2022
Data zamknięcia finansowego 02-12-2022
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 02-12-2033
Okres umowy (miesiące) 132
Okres umowy (lata) 11 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 16 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Brak danych
Ryzyka po stronie prywatnej Brak danych
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Brak danych
Kontakt do instytucji E-mail: ug@elk.gmina.pl
Tel.: 87 619 45 00