Strona główna

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy MIEDŹNO w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy MIEDŹNO w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy oświetlenia dróg gminnych. Ma ono co do zasady generować oszczędności energetyczne, które pozwolą na przynajmniej częściowy zwrot płatności dokonywanych z budżetu podmiotu publicznego tytułem opłaty za dostępność na rzecz partnera prywatnego.
Podmiot publiczny Gmina Miedźno - Urząd Gminy Miedźno
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Gmina Miedźno
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 28-05-2020
Status realizacji Nabór wniosków
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 10 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ug@miedzno.pl
Tel.: 34 317 80 10