Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług operatora płatności w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

Świadczenie usług operatora płatności w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza (Wykonawcę) usług operatora płatności, to jest świadczenie przez Koncesjonariusza na rzecz Zamawiającego lub sądów powszechnych usług, w szczególności w zakresie Obsługi Płatności, Autoryzacji Transakcji i Rozliczenia oraz udostępnianie Użytkownikom możliwości uiszczenia Płatności na rzecz Zamawiającego lub sądów powszechnych, skutkujących elektroniczną realizacją Płatności poprzez obsługę co najmniej trzech Form Płatności (płatności z użyciem kart płatniczych, elektroniczne przelewy natychmiastowe (tzw. pay-by-link), płatności mobilne) realizowanych za pośrednictwem sieci Internet w Systemie E-Płatności oraz w Systemie Operatora Płatności oraz obsługę Użytkowników w tym zakresie.
Podmiot publiczny Ministerstwo Sprawiedliwości
Partner prywatny Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552 Kraków, ul. Wielicka 28B)
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 20-11-2017r.
Data podpisania umowy 25-06-2018
Data zamknięcia finansowego 25-06-2018
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 26-06-2022
Okres umowy (miesiące) 48
Okres umowy (lata) 4 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 800 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Operator samodzielnie pokrywa koszty świadczenia usługi dzięki uzyskiwaniu prowizji od obsługiwanych transakcji.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko wyboru operatora (dostępności usług dla użytkowników).
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko zachowania określonego w umowie poziomu sprawności systemu (koszt wdrożenia i utrzymania oraz bieżącego zabezpieczenia), ryzyko popytu na usługi.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza za świadczenie Usług jest wyłączne prawo do pobierania Pożytków z tytułu wykonywania Usług związanych z obsługą Użytkowników w zakresie określonym w umowie. (Prowizja od operacji finansowych świadczonych w ramach koncesji).
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat.db@ms.gov.pl
Tel.: 22 521 25 44