Przejdź do treści
Strona główna

Komentarze i wyjaśnienia

Opinie dotyczące PPP

Opinia UZP ws. waloryzacji wynagrodzenia koncesjonariusza za etap robót w umowach koncesji (PDF 139KB)

Opinia ws. waloryzacji wynagrodzenia za etap robót budowlanych w ramach umowy o PPP (PDF 321KB)

Zastosowanie przepisu dotyczącego określenia maksymalnej wysokości opłat od użytkowników (PDF 71KB)

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych a przygotowanie projektów PPP (PDF 247KB)

Informacja o zmianach w ustawie o efektywności energetycznej dot. PPP (PDF 79KB)

Zmiany umów o PPP związane z COVID-19 (PDF 232KB)

Materiały informacyjne:

 

Zachęcamy do zapoznania się informacją związaną z testowaniem rynku w PPP, pozwala odpowiedzieć na pytania: czy projekt jest atrakcyjny dla partnerów prywatnych? czy zyska finansowanie? Sprawdź jak przeprowadzić testowanie rynku:

 

 

Pakietowe Projekty PPP

Analiza i rekomendacja struktury Pakietowego PPP - wersja 2.0 (PDF 2MB)

 

Zobowiązania z umów PPP w ujęciu statystycznym 

 

Wpływ zobowiązań finansowych z umów o PPP na państwowy dług publiczny

Podatki