Przejdź do treści
Strona główna

Wizyty krajowe

W latach 2017 – 2022 zorganizowaliśmy 13 jednodniowych krajowych wizyt studyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, mających ciekawe doświadczenia w realizacji projektów PPP. Wizyty studyjne realizowane były w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER). Zadanie to realizowaliśmy z Partnerem Projektu - Związkiem Miast Polskich. 

 

W wizytach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i innych podmiotów, przygotowujący się do wykorzystania PPP do realizacji własnych projektów.

 

Celem krajowych wizyt studyjnych było upowszechnianie najlepszych krajowych praktyk PPP.  We wszystkich wizytach wzięło udział 139 osób. Wizyty w pełni osiągnęły zakładany cel i cieszyły się dużym uznaniem wśród uczestników.

.........................................................................................................................................................................................................................................

Pierwsza wizyta studyjna odbyła się 12 grudnia 2017 r. w Płocku, którego przedstawiciele podzielili się z uczestnikami wizyty doświadczeniami zdobytymi przy realizacji projektu pn. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku.

Obraz-1

Wizyta studyjna w Płocku

Gospodarzem drugiej wizyty 13 lutego 2018 r. była gmina Kobylnica, która przedstawiła proces przygotowania i wdrożenia projektu pn. Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym.

Obraz-2

Wizyta studyjna w Kobylnicy

Kolejne wizyty odbyły się w:

 • Gdańsku (18 kwietnia 2018 r.) – projekt pn. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku,
 • Solcu-Zdroju (5 czerwca 2018 r.) – projekt pn. Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju”,
 • Warszawie (7 września 2018 r.) – projekt pn. Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia w Warszawie,
 • Świdnicy (25 września 2018 r.) – projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • Oławie (4 grudnia 2018 r.) - projekt pn. Wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie, tj. ul. Orlej, Sokolej, Słowiczej, Kruczej, wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizyjnego uzbrojenia w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Obraz-3
  Wizyta studyjna w Gdańsku

  Obraz-4
  Wizyta studyjna w Solcu-Zdroju - Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju

  Obraz-5
  Wizyta studyjna w Warszawie

W 2019 roku odbyły się wizyty w:

 • Nowym Sączu (21 lutego 2019 r.) - projekt. pn. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego,
 • Sierpcu (3 kwietnia 2019 r.) – projekt pn. Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 • Krakowie (6 czerwca 2019 r.) – projekt pn. Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią,
 • Konstancinie - Jeziorna (19 września 2019 r.) – projekt pn. Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz
 • Sopocie (22 października 2019 r.) – projekt pn. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych.

  Obraz-6
  Wizyta studyjna w Nowym Sączu

  Obraz-7
  Wizyta studyjna w Sierpcu - Centrum Konferencyjno - Rekreacyjne

  Obraz-8
  Wizyta studyjna w Krakowie

  Obraz-9
  Wizyta studyjna w Konstancinie-Jeziorna

  Obraz-10
  Wizyta studyjna w Sopocie

Więcej informacji na temat cyklu wizyt znajdą Państwo w Biuletynie PPP nr 11 https://www.ppp.gov.pl/jedenasty-numer-biuletynu-ppp/

Obecnie nie planujemy kolejnych wizyt. Zachęcamy jednak do śledzenia naszej strony gdzie umieszczamy bieżące informacje o naszej działalności.