Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Parysów
Partner prywatny Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Parysów
Województwo Mazowieckie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 13-05-2014r.
Data podpisania umowy 24-08-2016
Data zamknięcia finansowego 24-08-2016
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-12-2027
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 1 584 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie jest zadaniem partnera prywatnego na etapie budowy i na etapie eksploatacyjnym również (środki własne lub kredyt). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Podmiot Publiczny, Partner Prywatny pokrywa 100% nakładów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych przy pomocy finansowania dłużnego (kredytu). Wartość nominalna nakładów inwestycyjnych to 1 584 000,00 zł brutto, a eksploatacyjnych 108 180,00 zł brutto.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Brak danych
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane ze spełnianiem przez przedmiot wkładu rzeczowego zadeklarowanych cech technicznych i prawnych.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy (i projektowania), ryzyko utrzymania i zarządzania infrastrukturą (ryzyko dostępności) w sposób zapewniający uzyskanie deklarowanego poziomu oszczędności energetycznych oraz dochowanie standardu oświetleniowego.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie wypłacane z budżetu publicznego w modelu tzw. opłaty za dostępność (cyklicznych płatności obejmujących spłatę nakładów inwestycyjnych oraz opłatę za bieżące utrzymanie składników majątkowych oraz spełnienie wymogów technicznych oświetlenia).
Kontakt do instytucji E-mail: ug@parysow.pl
Tel.: 25 685 53 19