Przejdź do treści
Strona główna

Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie.

Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest kompleksowa realizacja inwestycji w postaci zaprojektowania i wybudowania cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym, w ramach którego będzie zlokalizowana spopielarnia zwłok w granicach działek nr: 41/1, 259/2, 259/3, 259/4 – obr. 79 Podgórze będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz publicznym parkingiem w granicach działek nr 50, 51,52/1, 52/2, 53/7 – obr. 80 Podgórze, na dzień ogłoszenia stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków (działki nr 50, 51 i 53/7) oraz osób trzecich (działki nr 52/1, 52/2).
Podmiot publiczny Urząd Miasta Krakowa
Partner prywatny Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o. z Łodzi, Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych KLEPSYDRA
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 02-06-2010r.
Data podpisania umowy 12-07-2011
Data zamknięcia finansowego 12-07-2011
Status realizacji Zarządzanie umową
Data zakończenia 04-02-2041
Okres umowy (miesiące) 360
Okres umowy (lata) 30 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 24 500 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie jest zadaniem koncesjonariusza.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy koncesji.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy i utrzymania infrastruktury zgodnie z normami prawnymi i w sposób zapewniający nieprzerwany dostęp do usług objętych koncesją.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem koncesjonariusza jest wyłączne prawo do pobierania pożytków z przedmiotu koncesji.
Kontakt do instytucji E-mail: Sekretariat@zim.krakow.pl
Tel.: 12 34 18 525