Przejdź do treści
Strona główna

Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, a następnie jego utrzymanie i zarządzanie w okresie trwania Umowy. Celem projektu jest wybudowanie nowoczesnej siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, odpowiadającej wysokim standardom pracy i obsługi klientów przy optymalizacji kosztów, w tym w szczególności wysokiej efektywności energetycznej obiektu.
Podmiot publiczny Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Partner prywatny PPP Projekt Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Nowy Sącz
Województwo Małopolskie
Sektor Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 12-10-2013r.
Data podpisania umowy 05-03-2015
Data zamknięcia finansowego 24-08-2015
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-12-2037
Okres umowy (miesiące) 274
Okres umowy (lata) 22 lata 10 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 52 530 146,76 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie na etapie inwestycji i na etapie eksploatacji spoczywa na partnerze prywatnym. Wysokość nakładów oraz źródła finansowania przedsięwzięcia przez partnera prywatnego są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Podmiot publiczny refinansuje 100% nakładów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych w formie opłaty za dostępność. Są to kwoty odpowiednio: - 52 530 146,76 zł brutto (koszty inwestycyjne) - 23 672 307,89 zł brutto (koszty finansowania i zysku Partnera Prywatnego związane z Etapem Inwestycyjnym) - 49 706 989,15 zł brutto (koszty Etapu Utrzymania i Zarządzania). Wobec Wynagrodzenia dotyczącego kosztów finansowania na Etapie Inwestycyjnym i Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzenia w umowie ppp zastosowano mechanizmy waloryzacyjne (w oparciu o WIBOR 1M i wskaźnik inflacji GUS). Mechanizmy te funkcjonują od dnia podpisania umowy ppp.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej W szczególności: ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy ppp, ryzyko popytu na lokale udostępnione przez partnera prywatnego zgodnie z umową, ryzyko zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę Wynagrodzenia Partnera Prywatnego, ryzyko Zmiany Prawa.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko projektowania, budowy, eksploatacji i utrzymania oraz ryzyko dostępności (w tym m in. zapewnienia ochrony, sprzątania, pierwszego wyposażenia w meble czy funkcjonowania baru).
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie płatne bezpośrednio z budżetu podmiotu publicznego, powiązane z realizacją inwestycji i dostępnością budynku w standardzie ustalonym w umowie.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariatdyrektora@nowysacz.so.gov.pl
Tel.: 18 448 21 46