Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja Parkingów Kubaturowych w Gdańsku.

Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja Parkingów Kubaturowych w Gdańsku.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest: realizacja przedsięwzięcia z wykorzystaniem specyfikacji technicznych. Koncesjodawca nie zastrzega lokalizacji obligatoryjnej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i eksploatację ogólnodostępnych parkingów kubaturowych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą w trzech lokalizacjach podziemnych: Lokalizacja nr 1 – Podwale Przedmiejskie, lokalizacja nr 2 - Podwale Staromiejskie, lokalizacja nr 3 – Targ Węglowy oraz jeden parking naziemny w lokalizacji nr 4 – Długie Ogrody.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Gdańsku
Partner prywatny Immo Park Gdańsk Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gdańsk
Województwo Pomorskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 18-10-2016r.
Data podpisania umowy 11-10-2018
Data zamknięcia finansowego 11-10-2018
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 04-08-2061
Okres umowy (miesiące) 514
Okres umowy (lata) 43 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 135 189 107,70 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu Podmiot publiczny zapewnia 25% finansowania nakładów inwestycyjnych, pozostałą część finansuje partner prywatny.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji Umowy Koncesji.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy, Zasadnicza część ryzyka popytu oraz ryzyko eksploatacji i utrzymania składników majątkowych powstałych w ramach współpracy, częściowo możliwe powiązanie ryzyka dostępności części usług z płatnością podmiotu publicznego.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza jest możliwość pobierania pożytków z parkingów kubaturowych przez okres trwania Umowy połączony z dopłatą Koncesjodawcy.
Kontakt do instytucji E-mail: wpg@gdansk.gda.pl
Tel.: 58 323 64 65